Asked Dec 27th, 2019 3:03 a.m. 56 0 1
  • 56 0 1
-4

tags

Share
  • 56 0 1

lam sao tags mot mang len database

Avatar Phan Lý Huỳnh @phanlyhuynh
Dec 27th, 2019 3:05 a.m.

Bạn có thể nói rõ câu hỏi được k ạ. Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn 😂

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Dec 27th, 2019 3:06 a.m.
+1

ý bạn có phải là làm sao để lưu 1 mảng vào trong db đúng không? Bạn có thể chọn kiểu dữ liệu json, trước khi lưu thì bạn encode lại và lưu vào. Lúc lấy ra để đọc được thì decode là ok

Share
Avatar thoald @thoald
Dec 27th, 2019 3:10 a.m.

vang mình cảm ơn nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.