Asked Feb 21st, 11:42 AM 70 0 1
  • 70 0 1
+1

sysdiagrams trong SQL Server

Share
  • 70 0 1

Xin chào mọi người. Mọi người cho mình hỏi là cái table sysdiagrams trong System tables của SQL Server có vai trò gì vậy ạ, vì khi mình generate code hibernate thì nó generate cả code cho cái table này.

1 ANSWERS


Answered Feb 21st, 4:23 PM
Accepted
+2

Cái đó lưu trữ backup struct của các database sau này bạn thêm vào, bạn cứ để vậy đi không sao đâu : ))

Share