Asked Nov 18th, 2019 9:47 AM 42 0 1
  • 42 0 1
0

sql

Share
  • 42 0 1

e mới tải sql tư my sql dev.mà không thấy bộ cài application.cả nhà aibiets cài từ cmd sao ko chỉ e với ạ.hoặc có link youtube gửi giúp ạ.e tim video mà toàn thấy phien bản 2017 file applicatipon để cài.giờ bản mới nó ko có cái đấy nữa

1 ANSWERS


Answered Nov 18th, 2019 10:00 AM
Accepted
0

Bạn làm theo hướng dẫn này xem được không nhé: Link download: https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=GIRcpjg-3Eg 😉

Share
Nov 18th, 2019 12:20 PM

cái minh tải mới lại không có file cài bạn ạ.mà cài từ CMD

0
| Reply
Share