Asked Mar 6th, 2019 8:17 AM 59 0 0
  • 59 0 0
0

Single Sign On for ASP.NET MVC4 Web Applications with WSO2 Identity Server

Share
  • 59 0 0

Bạn nào biết cấu hình Single Sign On (SSO) dùng SAML2 với WSO2 Identity Server chưa? có project sample nào không?

Thanks and Best Regards Harry Pham Mobile: 0982008095 Website: https://muahangodau.com/