Asked Feb 13th, 2022 2:55 p.m. 308 0 1
  • 308 0 1
0

Shopify API Postman

Share
  • 308 0 1

Hi cả nhà, Hiện tại mình đang làm một project về Shopify và sử dụng shopify_app tuy nhiên bây giờ mình muốn call api mà mình viết ra trên Postman, nhưng mình đang gặp vấn đề về việc setup liên kết giữa app và postman để có thể call được. Mong mọi người có kinh nghiệm về vấn đề này giúp mình với. Thank cả nhà.

1 ANSWERS


Answered Feb 15th, 2022 5:21 a.m.
+1

Đây là cách mình thử call api trên Postman đến Shopify:

  • Đầu tiên chọn phương thức POST, dán link api admin của store vào (Endpoint thường có cấu trúc https://{store_name}.myshopify.com/admin/api/2022-01/graphql.json)
  • Tại Headers, thêm 2 cặp key-value sau (Content-Type: application/json, X-Shopify-Access-Token: ....//token của bạn)
  • Tại Body nhập câu query phù hợp. Mong có thể giúp ích cho bạn Screen Shot 2022-02-15 at 12.09.37 PM.png
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.