Asked Nov 16th, 2019 7:32 AM 53 0 1
  • 53 0 1
0

send and recieve SMS

Share
  • 53 0 1

cả nhà mình có ai đang sử dụng PYgsm để gửi và nhận tin nhắn không a. E có dcom đang muốn tìm hiểu để gửi tin nhắn tự động cho khách hàng.anh chị đã từng làm về cái này ko ạ xin hướng dân

1 ANSWERS


Answered Nov 16th, 2019 4:06 PM
Accepted
-1

hóng

Share