Asked Nov 23rd, 2017 1:08 a.m. 653 1 1
  • 653 1 1
0

Sắp xếp tiếng Nhật trong PHP

Share
  • 653 1 1

Chào mọi người, mình đang có vấn đề khi sắp xếp tiếng Nhật trong PHP. Kết quả sắp xếp của mình khi đối chiếu với kết quả sắp xếp trong excel thì không đúng hoàn toàn 100% chỉ tầm 95%.

Đầu tiên mình thử chuyển đổi chữ Kanji sang Katakana bằng thư viện này https://osdn.net/projects/igo-php/ nhưng gặp lỗi sau Text cần sắp xếp

けやきの家 高森台病院 みのりの里

Kết Qua PHP

けやきの家 高森台病院 みのりの里

Kết quả excel

けやきの家 みのりの里 高森台病院

Mình thử cách khác dùng hàm trong php

 mb_convert_kana($text, "KVc", "utf-8");

Thì đoạn text trên sắp xếp đúng nhưng lại lỗi một số đoạn khác

米田病院 米田病院 高森台病院

PHP:

米田病院 米田病院 高森台病院

Excel

高森台病院 米田病院 米田病院

Mọi người ai có kinh nghiệm làm cái này thì tư vấn mình cái. Cám ơn

1 ANSWERS


Answered Dec 1st, 2017 10:36 a.m.
0

Tiếng nhật nó có 3 dạng sau: Hiragana, Katakana, kanji

Để sắp xếp đúng trật tự thì bạn cần chuyển về romaji. sau đó moi thực hiện order. https://github.com/nihongodera/limelight Xem thêm thư viên này có dùng đc ko nhe

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.