Asked Oct 23rd, 2019 4:18 AM 97 0 3
  • 97 0 3
0

Rewrite URL Laravel

Share
  • 97 0 3

Mình đang thăc mắc chỗ này mong được mọi người trợ giúp. Bình thường mình hay viết url

Hiện tại: 
Category: domain/Category/têncategory
Article : domain/post/tên bài viết. 


Yêu cầu mới
Category: domain/tên category  
Article : domain/tên category/tên bài viết 

với yêu càu trên thì mình chỉ việc viết lại route một chút:

Route::get('{categroy}/{post}',['as'=>'detailtin','uses'=>'[email protected]']);
Route::get('{categroy}',['as'=>'category','uses'=>'[email protected]']);

Với việc làm này thì code sẽ làm việt trong phần post, category, nhưng trên web còn rất nhiều url dạng khác nữa VD: domain/admin/dashboard .. . nó cũng hiểu theo thằng trên nên sẽ báo lỗi.

Vậy không biết cách xứ lý tốt nhát cho phần này là gì ? bạn nào từng gặp cho mình xin hướng xử lý. XIn cảm ơn!

3 ANSWERS


Answered Oct 23rd, 2019 4:23 AM
Accepted
+1
Route::get('{categroy}/{post}',['as'=>'detailtin','uses'=>'[email protected]']);
Route::get('{categroy}',['as'=>'category','uses'=>'[email protected]']);

Cho xuống dười cùng của file web.php xem có đk k nhé.

Share
TinhTN @tinhtn89
Oct 25th, 2019 3:03 AM

Thanks. OK rồi bạn

0
| Reply
Share
Answered Oct 23rd, 2019 4:20 AM
+3

Thay đổi vị trí route domain/admin/dashboard cho lên đầu. Bạn thử như vậy được không

Share
TinhTN @tinhtn89
Oct 25th, 2019 3:03 AM

Thanks. OK rồi bạn

+1
| Reply
Share
Answered Oct 23rd, 2019 6:47 AM
+1

cho cái route domain/admin/dashboard... lên trên

Route::get('{categroy}/{post}',['as'=>'detailtin','uses'=>'[email protected]']);
Route::get('{categroy}',['as'=>'category','uses'=>'[email protected]']);
Share
TinhTN @tinhtn89
Oct 25th, 2019 3:03 AM

Thanks. OK rồi bạn

0
| Reply
Share