Asked Nov 30th, 2018 8:25 a.m. 131 0 1
  • 131 0 1
0

query data use socket.io

Share
  • 131 0 1

mình muốn kết nối csdl mysql sử dụng kết nối qua socket.io bác nào có tài liệu chi tiết cho mình xin với

1 ANSWERS


Answered Dec 3rd, 2018 9:01 a.m.
0

Theo mình được biết không có cách nào làm như vậy. Mà chỉ có thể sử dụng socket.io trên server web, rồi kết nối client với server mà thôi. Còn mysql thì cũng kết nối qua socket với ứng dụng rồi, nhưng là unix socket (nếu là localhost) hoặc TCP socket (nếu kết nối qua địa chỉ IP)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.