Asked Apr 4th, 2019 5:17 a.m. 113 0 1
  • 113 0 1
0

Hỏi filter trong css

Share
  • 113 0 1

chào mọi người mình đang học css3 trên trang web www.w3schools, có phải filter trong css3 nó dùng được cả cho hình chụp và hình vẽ, hình in, mình thấy áp dụng cho hình chụp hay hình in thì đẹp hơn hình vẽ:

1 ANSWERS


Answered Apr 4th, 2019 2:28 p.m.
+1

Miễn là ảnh thì nó đều có thể áp dụng được.

Đẹp là do nhiều yếu tố như màu sắc, độ nét, hiệu ứng filter phù hợp với ảnh ko v.v..

Share
Avatar hồ @jonyu
Apr 5th, 2019 9:27 a.m.

chắc cái background-blend-mode, mix-blend-mode cũng thế ,có phải ngoài css cũng có nhiều ngôn ngữ thiết kế web

0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Apr 8th, 2019 7:09 a.m.

@jonyu về cơ bản trên web chỉ có css, html là dùng cho việc thiết kế. những ngôn ngữ khác chỉ là giúp viết css theo 1 cách khác khoa học hơn, nhanh hơn, tiện hơn... dù ngôn ngữ nào cuối cùng kết quả đầu ra vẫn PHẢI là CSS. Có phải bạn đang nói đến scss, less..?

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.