Asked Jan 31st, 2019 4:05 a.m. 130 2 1
  • 130 2 1
0

Maatwebsite/Laravel-Excel : Lỗi đọc dữ liệu

Share
  • 130 2 1

Mình có 1 file excel như này
940 940 - - - 85.6 - 68 76.9 97
920 920 - - - 85.3 - 67.5 76.5 96
900 900 - - - 85 - 67 76.1 95
880 880 - - 767 84.7 - 66.4 75.7 93
860 860 - - 757 84.4 - 65.9 75.3 92
...
Nhưng khi mình đọc để import vào db thì bị 1 vài số bị biến đổi thành như này
[F] => 85.59999999999999 (gốc là 85.6)
[G] => -
[H] => 68
[I] => 76.90000000000001 (Gốc là 76.9)
[J] => 97
[K] => -

Trên local của mình thì ko sao, nhưng trên server centos 6 thì bị như vậy
Bác nào biết vì sao ko, chỉ giúp mình với

1 ANSWERS


Answered Feb 4th, 2019 3:49 a.m.
+2

@chiviyeuem.het_vuivui mình nghĩ thế này:

  • Đầu tiên bạn nên check lại xem file exce ở những ô đó giá trị thật sự là ntn, có format hay ko?
  • Còn mình thấy thì với giá trị trên chỉ cần cho vào hàm round là sẽ ra kết quả như cũ thôi mà.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.