Asked Dec 12th, 2019 3:59 a.m. 98 0 1
  • 98 0 1
0

Lỗi compile es6 với webpack, laravel mix

Share
  • 98 0 1

Mình dùng laravel mix để compile file js, đa phần là pure js thôi, code chạy trên browser. Chỉ duy nhất có 1 file syntax class es6. Compile thì bị lỗi này https://stackoverflow.com/questions/50203369/class-constructor-cannot-be-invoked-without-new-typescript-with-commonjs Dùng rất nhiều cách mà vẫn bị lỗi, ai gặp trường hợp này rồi giúp mình với

1 ANSWERS


Answered Dec 12th, 2019 4:28 a.m.
0

1 là bạn thiếu package babel hoặ webpack

2 là bị gì đó :3

cụ thể thì bạn show code lên đây đi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.