Asked Sep 23rd, 2019 3:21 AM 77 0 2
  • 77 0 2
+3

Lỗi 409 khi tạo một sự kiện sau khi đã xóa trên google calendar api laravel

Share
  • 77 0 2

Em đang viết ứng dụng tích hợp google calendar api vơi laravel thì gặp lỗi này:

  1. Tạo event với eventId vd : event1 ( dùng insert).
  2. Xóa event với eventId vừa tạo. (dùng delete).
  3. Tạo lại event với eventId : event1 . Google trả về lỗi 409 The requested identifier already exists.

Có cách nào giải quyết k ạ

2 ANSWERS


Answered Sep 23rd, 2019 3:27 AM
+2

Bình thường thì google calendar sẽ tự động tạo ra eventId nên em không cần tạo event bằng eventId có sẵn đâu. cái thứ 2 là event của em sau khi dùng delete không tự biến mất mà nó sẽ được đổi sang trạng thái "cancelled", em thử dùng api get hoặc vào trong thùng rác sẽ thấy, nên dĩ nhiên nếu em dùng lại event id đó thì sẽ bị báo đã tồn tại rồi còn gì.

Anh nghĩ em cứ để google tự tạo lại eventId đi là vấn đề được giải quyết

Share
Dương Siêu @duongdosieu224
Sep 23rd, 2019 3:36 AM

ở đây e muốn tự tạo để khi pull event về là xác định đc cái nào mình push lên để map thêm dữ liệu vô á a

0
| Reply
Share
Sep 23rd, 2019 8:13 AM

@duongdosieu224 mình thấy bạn đang tự phức tạp hóa vấn đề lên rồi đó, mình dám chắc là bạn cũng lưu event vừa tạo vào DB, nên khi lấy lại chỉ cần query lấy event_id ra là xong rồi ma

+1
| Reply
Share
Answered Sep 23rd, 2019 5:13 AM
Share
Dương Siêu @duongdosieu224
Sep 23rd, 2019 6:07 AM

update lại đc chú, kiểu nó k xóa lun mà nó đổi trạng thái,xóa lun k đc

0
| Reply
Share
Quang Vo @quangvo
Sep 23rd, 2019 7:51 AM

@duongdosieu224 thay vì remove -> tạo mới cùng 1 id thì mình find id đã xóa -> update lại theo content mới, cách này ko dk hả chú

0
| Reply
Share