Asked Nov 26th, 2019 4:52 a.m. 244 0 1
  • 244 0 1
+1

Lọc nhiễu chói sáng trong xử lý ảnh

Share
  • 244 0 1

Chào mọi người ạ. Em đang làm bài toán về nhận diện số điện. Khi convert ảnh sang binary để xử lý thì một vài ảnh dính những vẹt sáng như này làm quá trình detect số bị sai ạ. Vậy có cách nào để lọc những nhiễu do chói sáng kiểu này được không ạ. Em cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Nov 27th, 2019 2:38 a.m.
0

Mình chưa thử nhưng có thể ốp cái này có thể giúp được bạn https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_thresholding/py_thresholding.html Phần Adaptive Thresholding.

Lúc preprocessing cho image này thì bạn điều chỉnh tham số cho phù hợp vì ko biết bộ data của bạn ntn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.