Asked Mar 26th, 2019 3:11 a.m. 134 0 1
  • 134 0 1
0

làm thế nào để tạo page có form search dạng check box cho products

Share
  • 134 0 1

em thật sự không biết làm thế nào để tùy chỉnh wp để ra cái theme giống như design đã làm các anh giúp em với ak😰😰😰😰

1 ANSWERS


Answered Mar 26th, 2019 5:17 a.m.
Accepted
+1

@nhatha2400 chắc bạn dùng WOOCOMMERCE rồi thì nó có sẵn cái filter theo attr. bạn có thể thử xem.

Hoặc có thể dùng plugin hỗ trợ Woo, có cả trang họ demo luôn. Tất nhiên chưa giống của bạn lắm nhưng bạn phải css thêm tí mông má :v

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.