Asked Aug 6th, 2019 8:58 a.m. 123 0 1
  • 123 0 1
+1

Làm sao tạo review trước khi Print trên electron js APP?

Share
  • 123 0 1

Chào mọi người mình đang viết ứng dụng bằng electron js. Gặp vấn đề về Print. Mình có thể tạo 1 template và review trước khi Print không ạ?

1 ANSWERS


Answered Aug 7th, 2019 3:24 p.m.
Accepted
+2

Bạn print ra file pdf rồi dùng plugin pdf.js preview => Muốn in thì in file pdf

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.