Asked thg 8 24, 2022 12:43 SA 212 0 2
  • 212 0 2
0

làm sao để viết 1 app video call mà không dùng đến database realtime với springboot

Share
  • 212 0 2

Mình đang muốn tạo 1 app call video đơn giản , nhưng đang gặp khó khăn về hướng đi. Mong được mọi người giúp đỡ ạ.

2 ANSWERS


Answered thg 8 24, 2022 1:09 SA
0

bạn dùng công nghệ gì? có gì tìm hiểu qua thằng webrtc nhé

Share
Avatar akitect io @tdduydev
thg 8 24, 2022 4:25 CH

bạn có thể dùng thằng này nhé link cài đặt https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-jitsi-meet-on-ubuntu-20-04 còn bạn muốn làm mobile app có thể dùng React Native: https://github.com/tdduydev/react-native-jitsimeet

0
| Reply
Share
Answered thg 9 10, 2022 12:27 CH
0

đơn giản thì dùng bên thứ 3 như: https://www.agora.io/en/ nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.