Asked Aug 24th, 2022 12:43 a.m. 214 0 2
  • 214 0 2
0

làm sao để viết 1 app video call mà không dùng đến database realtime với springboot

Share
  • 214 0 2

Mình đang muốn tạo 1 app call video đơn giản , nhưng đang gặp khó khăn về hướng đi. Mong được mọi người giúp đỡ ạ.

2 ANSWERS


Answered Aug 24th, 2022 1:09 a.m.
0

bạn dùng công nghệ gì? có gì tìm hiểu qua thằng webrtc nhé

Share
Avatar akitect io @tdduydev
Aug 24th, 2022 4:25 p.m.

bạn có thể dùng thằng này nhé link cài đặt https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-jitsi-meet-on-ubuntu-20-04 còn bạn muốn làm mobile app có thể dùng React Native: https://github.com/tdduydev/react-native-jitsimeet

0
| Reply
Share
Answered Sep 10th, 2022 12:27 p.m.
0

đơn giản thì dùng bên thứ 3 như: https://www.agora.io/en/ nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.