Asked Jun 12th, 2:33 PM 116 0 1
  • 116 0 1
0

Import nhiều file ảnh

Share
  • 116 0 1

Mình đang làm một project nho nhỏ có liên quan tới việc upload file ảnh và lưu file trên S3 AWS, hiện tại mình đang dùng gem carrierwave hỗ trợ trong việc upload file vấn đề là ở chỗ lúc mình gửi lên nhiều file thì bên phía server phải duyệt một mảng các phần tử và insert từng câu lệnh sql một Vậy có cách nào import một lúc nhiều ảnh không nhỉ ? Hoặc một giải pháp tối ưu hơn , mong mọi người chỉ giáo 😄 Thanks all !

1 ANSWERS


Answered Jun 15th, 9:26 AM
Accepted
0

Bạn có thể upload từng ảnh tạo thành cái gallery rồi khi nào cần thì bạn chọn ảnh ở gallery ra khi đó nó chỉ là 1 link không phải là file nữa thì khi xử lý upload thì không gặp vấn đề khi size của data bạn gửi lên quá lớn hay sẽ gặp vấn đề như bạn nêu ở phía trên. Bạn có thể tham khảo trong phần upload ảnh trong Markdown của Viblo khi bạn tạo post

Share