Asked Mar 6th, 3:02 AM 69 0 1
  • 69 0 1
+3

Hỏi về vuejs trả về dữ liệu dạng Observer

Share
  • 69 0 1

Mọi người cho em hỏi. Em đang làm scroll load more với vuejs. Nhưng sau khi load em bind data cho comments. Nhưng khi lên mounted em gọi lại this.comment thì nó lại trả về dưới dạng như thế này. Bây giờ em phải làm ntn để lấy được data ạ? Code của e ạ! Em cảm ơn!

1 ANSWERS


Answered Mar 7th, 9:09 AM
0

B thử cách này nhé:

var parsedyourElement = JSON.parse(JSON.stringify(this.yourElement))
console.log(parsedyourElement)

https://guillim.github.io/vue/2019/03/20/damn-vuejs-observer.html

Share