Asked Apr 19th, 7:20 AM 84 0 1
  • 84 0 1
0

Hỏi về redirect reset password trong gem devise

Share
  • 84 0 1

E đang làm phần gửi mail reset password nhưng khi click vào link reset password host/password/edit?reset_password_token=7tGraSVYyw2pjTFxcjys thì lại redirect ra màn login rồi click đăng nhập đúng email, password mới ra màn setting password. E debugger mãi mà k hiểu tại sao. Ai có kinh nghiệm giải quyết chỉ giúp e với ạ. Thanks all! Đây là log khi access vào action edit trước khi redirect về màn sign in ạ

1 ANSWERS


Answered Apr 19th, 8:28 AM
Accepted
+1

mọi thứ bạn dùng vẫn là mặc định của gem devise à? up file routes lên xem thử bạn.

Share
Nam @Black.Box
Apr 19th, 9:08 AM

@le.vinh.thien Đây bạn ơi

    devise_for :users, controllers: {
      registrations: "registrations", sessions: "sessions", passwords: "passwords"
    }
+1
| Reply
Share
Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Apr 19th, 9:48 AM

@Black.Box ntn nghĩa là bạn đã sửu dụng customize controller rồi đúng không? vậy hãy check

before_action :authenticate_user!

trong controller của bạn có hay ko rồi bỏ nó đi ở passwords_controller.

+1
| Reply
Share
Nam @Black.Box
Apr 22nd, 6:40 AM

@le.vinh.thien Cảm ơn bạn nhé, mình tìm được nguyên nhân rồi. Do mình để kế thừa sai lớp cha của devise thôi (nguong)

+1
| Reply
Share
Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Apr 22nd, 7:58 AM
0
| Reply
Share
Nguyen Hoang Nam @hongdung6992
May 7th, 3:33 AM

@Black.Box Mình cũng gặp trường hợp như bạn! Chi mình hỏi, bạn fixed như thế nào vậy?

0
| Reply
Share