Asked Jul 1st, 2020 4:03 AM 110 0 1
  • 110 0 1
0

Hỏi về Data Engineer

Share
  • 110 0 1

Em đang là sv năm 2, ngành khoa học máy tính, em muốn theo Data Engineer thì nên học những gì ạ? Nếu tện thì mọi người có thể cho em xin tài liệu hay source để học không ạ? Em cảm ơn mn nhiều!

1 ANSWERS


Answered Jul 3rd, 2020 3:29 AM
0

Mình không làm vễ lĩnh vực này nhưng mình tìm kiếm thấy roadmap về Data Engineer và repo này cũng được nhiều star, và sẽ được update thêm resource: https://github.com/hasbrain/data-engineer-roadmap

Share