Asked May 13th, 2021 5:23 a.m. 95 0 1
  • 95 0 1
0

Hỏi về DA, PA trong Seo

Share
  • 95 0 1

Chào mọi người Mình mới học về SEO, đây là website của mình: http://bietduoc.net Không hiểu sao, ngoài trừ trang chủ thì tất cả các trang còn lại PA đều bằng nhau. Mặc dù Backlink về mỗi trang là khác nhau!

Không hiểu khi setup mình có làm gì trục trặc không?

Xin cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Jul 29th, 3:36 a.m.
0

Cookape there are also many other websites on the internet that you can use to get free followers and likes for your Instagram account. https://www.webupdatesdaily.com/cookape/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.