Asked Nov 14th, 2023 2:04 a.m. 160 0 1
  • 160 0 1
0

Google thay đổi chính sách ứng dụng

Share
  • 160 0 1

Nhờ các AC chuyên gia app cho mình hỏi chút. Mình tìm hiểu thì thấy Google báo rằng có chính sách "Yêu cầu về việc xoá tài khoản" để cho phép KH yêu cầu xóa tài khoản và các thông tin liên quan đến cá nhân. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13316080?hl=vi Nhờ ACE chuyên gia tư vấn cho mình đoạn này, là nên bổ sung in-app hay link sang web để xử lý. Ngoài ra mình cũng chưa thấy có ứng dụng nào trên store có tính năng này thì phải. Cảm ơn ACE!

1 ANSWERS


Answered Nov 14th, 2023 2:47 a.m.
+2

Nếu app của bạn đã có hỗ trợ xóa tk/dữ liệu người dùng qua in-app thì vẫn cần phải bổ sung link web từ play console để người dùng có thể yêu cầu xóa tk mà không cần phải cài đặt lại ứng dụng trong trường hợp họ đã xóa ứng dụng, còn nếu app của bạn không hỗ trợ xóa tk qua in-app thì có thể bỏ qua mà chỉ cần link web.

Tham khảo: https://support.google.com/googleplay/android-developer/thread/224216152/what-url-should-we-put-in-while-filling-the-data-collection-and-security-form-under-data-safety?hl=en

Share
Avatar Dương Phạm @DuongPham68
Nov 14th, 2023 2:57 a.m.

👍️Cảm ơn bạn 👍️

Hiên tại app mình chưa có hỗ trợ xóa TK qua in-app. Nên mình đang dự kiến để 1 function xóa dữ liệu người dùng, người dùng ấn vào và sẽ chuyển sang link đó. Vì mình đọc thấy GG báo phải rõ ràng cho người dùng về phần này.

Nhưng mình đọc thì thấy GG không hề nói là phải xóa ngay, nên mình nghĩ chỉ cần có chức năng cho user yêu cầu xóa dữ liệu thôi còn thời gian xóa do mình quyết bạn nhỉ?

0
| Reply
Share
Avatar Khang @khangnd
Nov 14th, 2023 3:19 a.m.

Đúng rồi b, việc xóa thế nào thì vẫn do mình, GG chưa có cách nào đào sâu hơn nên chỉ có thể yêu cầu developer phải khai báo tường minh về cách lưu trữ, xử lý dữ liệu của người dùng.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.