Asked Dec 24th, 2018 3:33 AM 110 0 1
  • 110 0 1
-2

Firebase Functions

Share
  • 110 0 1

Em đang tìm hiểu về Firebase Functions nhưng gặp vấn đề ở phần Authenticate.

Vấn đề:

Làm thế nào để có thể Login với firebase functions.

  • Có thể liên kết qua Firebase Authenticate hay không? Và làm như thế nào?
  • Login save password mã hoá vào database ???

1 ANSWERS


Answered Dec 25th, 2018 3:02 AM
Accepted
+3

Trên docs có này bạn https://firebase.google.com/docs/auth/

Share
Dec 25th, 2018 3:22 AM

Trước tiên bạn đăng nhập trên nền tảng gì nhỉ? Và bạn muốn login bằng tài khoản social nào nhỉ? 🤔

+1
| Reply
Share
Hà Văn Đức @nhocbangchu95
Dec 25th, 2018 6:58 AM

@longnk1301 Thanks bạn, mình tìm ra cách để login r. Thanks.

0
| Reply
Share