Asked Mar 6th, 2018 2:50 p.m. 742 0 1
  • 742 0 1
-1

Error: Cannot enqueue Handshake after already enqueuing a Handshake

Share
  • 742 0 1

Hi mọi người. Mình đang tập tành NodeJS khi insert 1 object to database thì bị lỗi này là sao các bro giúp mình với. mặc dù mình k dùng 2 thằng .connect()vs .end(). ### Error: Cannot enqueue Handshake after already enqueuing a Handshake. có question trên git đây : https://github.com/mysqljs/mysql/issues/1213 nhưng mình k hề dùng các kết nối connect() như họ. Mọi người giúp mình với ạ .Cảm ơn mọi người ạ.

1 ANSWERS


Answered Mar 13th, 2018 5:51 a.m.
0

Bạn có thể tham khảo dùng thử Sequelize thử xem... Nó tốt phết, chứ dùng mysqljs viết truy vấn lằng nhằng mắc mệt... http://docs.sequelizejs.com/

Share
Avatar Huy Kon @huyk
Mar 13th, 2018 2:59 p.m.

Cảm ơn bác. mình sẽ tham khảo sau

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.