Asked Sep 23rd, 2023 2:56 a.m. 115 1 1
  • 115 1 1
0

Data engineer

Share
  • 115 1 1

Mình nên học chứng chỉ kỹ sư dữ liệu của IBM hoặc học từng chứng chỉ về cloud, SQL, python, … trên cousera? Mọi người cho mình lời khuyên. Mình đã học ngôn ngữ C ,Python và SQL căn bản trên trường đại học.

1 ANSWERS


Answered Sep 28th, 2023 3:06 a.m.
0

Mình đã từng học course của IBM rồi, mình thấy bên họ dạy tích hợp thêm khá nhiều công nghệ như kafka, airflow, hadoop,... rồi cả ML nữa. Cũng không quá sâu như học từng khóa riêng nhưng có vẻ kinh tế hơn nếu học khóa này thay vì học nhiều khóa nhỏ khác. Chúc bạn lựa chọn đc cái phù hợp với mình.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.