Asked Nov 14th, 2019 8:53 AM 55 0 1
  • 55 0 1
+1

Codeigniter 3 bị duplicate insert

Share
  • 55 0 1

Mình đang sử dụng codeigniter framework cho CRM nhưng rất hay bị duplicate thành 2 record khi sử dụng active record để insert data. Anh em nào có cách khắc phục xin đc chỉ giáo

Nov 14th, 2019 8:56 AM

Bạn có thể thêm code hay thêm thông tin không chứ bạn hỏi thế này thì người khác sẽ khó giải đáp cho bạn ấy

0
| Reply
Share
Huy Nguyễn @bynoss0001
Nov 14th, 2019 8:58 AM

Mình sử dụng active record của CI thôi bạn. Trong model mình gọi $this-db->insert();

0
| Reply
Share
Nov 14th, 2019 10:19 AM

@bynoss0001 Ý của bạn trên thông tin của bạn đưa chưa đủ để kết luận cái gì

PS: Theo mình lỗi không phải CI mà là do vấn đề gửi request của bạn thôi (Ví dụ F5, sự kiện click gọi ajax 2 lần, ... )

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 14th, 2019 1:54 PM
0

bạn xem log xem là tại có 2 query đến db hay là 1 query nhưng do trigger trong db hay gì mà thành 2 record

Share