Asked Nov 13th, 2019 1:09 AM 906 0 1
  • 906 0 1
0

chạy C++ trong visual studio code

Share
  • 906 0 1

em chạy một đoạn code trong visual studio code trong terminal nhưng không hiện ra. Ai chỉ cho em cách chạy

1 ANSWERS


Answered Nov 13th, 2019 1:35 AM
Accepted
+1

Để chạy được code c++ bạn cần compiler, bạn có thể cài thêm MinGW compiler và cài thêm extension code runner cho vscode. Bạn có thể làm theo bài viết hướng dẫn sau: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-compile-your-c-code-in-visual-studio-code/

Share