Asked Dec 21st, 2017 4:35 a.m. 1165 1 3
 • 1165 1 3
0

Cài song song PHP 5.6.x với PHP 7.x như thế nào?

Share
 • 1165 1 3

Chào mọi người. Tôi muốn cài song song 2 version php56 và php7 thì nên dùng tool gì để cài đặt. Khi nào dùng version nào thì switch sang. Cám ơn mọi người. Chúc mọi người có mùa giáng sinh vui vẻ. hihi

3 ANSWERS


Answered Dec 21st, 2017 6:32 a.m.
Accepted
+3

Bạn có thể sử dụng phpenv để cài đặt nhiều version khác nhau, cũng như switch qua lại giữa các version một cách dễ dàng 😃

Share
Avatar Truong Chi Nhan @zhangchinhan
Dec 25th, 2017 3:49 a.m.

Thanks bạn. để mình làm thử. hihi.

0
| Reply
Share
Dec 28th, 2017 8:42 p.m.

Bạn cài trên gì. Linux hay windows vậy bạn. WIndows thì dùng laragon có hướng dẫn switch sang. Linux thì xem bài này https://www.tecmint.com/install-different-php-versions-in-ubuntu/

0
| Reply
Share
Avatar kopitop @kopitop
Jan 8th, 2018 7:10 a.m.

Phpenv là 1 package đã khá cũ và lâu rồi ko được maintain Giải pháp là sử dụng docker là tốt nhất

0
| Reply
Share
Answered Mar 24th, 2018 11:03 a.m.
+2

Nếu trên ubuntu thì cứ cái bình thường thôi Thêm dòng sau vào file .bashrc alias php_switch='~/sh_ngocnd/php_switch.sh' php_switch.sh

#!/bin/bash

if [ $1 -eq 5 ]
then
  echo "Switch to php5"
  #Apache:-
  sudo a2dismod php7.0
  sudo a2dismod php7.1
  sudo a2enmod php5
  sudo service apache2 restart

  #Command Line:-
  sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5
  sudo update-alternatives --set phpize /usr/bin/phpize5
  sudo update-alternatives --set php-config /usr/bin/php-config5
fi

if [ $1 -eq 7 ]
then
  echo "Switch to php7"
  #Apache:-
  sudo a2dismod php5
  sudo a2dismod php7.1
  sudo a2enmod php7.0
  sudo service apache2 restart

  #Command Line:-
  sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.0
  sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar7.0
  sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bin/phar.phar7.0
  sudo update-alternatives --set phpize /usr/bin/phpize7.0
  sudo update-alternatives --set php-config /usr/bin/php-config7.0
fi


if [[ $1 == "7.1" ]]
then
  echo "Switch to php7.1"
  #Apache:-
  sudo a2dismod php5
  sudo a2dismod php7.0
  sudo a2enmod php7.1
  sudo service apache2 restart

  #Command Line:-
  sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1
  sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar7.1
  sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bin/phar.phar7.1
  sudo update-alternatives --set phpize /usr/bin/phpize7.1
  sudo update-alternatives --set php-config /usr/bin/php-config7.1
fi

Sau đó ở command chỉ cần chạy

$ php_switch 5

$ php_switch 7

$ php_switch 7.1

Share
Nov 14th, 2018 2:29 a.m.

quá hay ạ (like)

0
| Reply
Share
Answered Jan 29th, 2018 8:37 a.m.
0

Đơn giản nhất là cài Wampserver nhé http://www.wampserver.com/en/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.