Asked Jun 5th, 2019 1:34 AM 314 0 1
  • 314 0 1
0

Cách chia layout trong Vuejs giôngs blade template của Laravel

Share
  • 314 0 1

Anh chị nào đã từng chia layout trong vuejs giống với cách chia trong blade template cho e xin hướng giải quyết 😄, Tks all

1 ANSWERS


Answered Jun 5th, 2019 1:52 AM
Accepted
+1

Bạn tham khảo nhé, bản chất các layouts, chia chát các thứ là components hết nhá bạn 1a54bcc143498c242aee8173104396bd00c337a7.jpeg

Share
duongricky @duongricky
Jun 5th, 2019 1:55 AM

vậy thì trong 1 component muốn extends layout của component khác thì làm như nào bro

0
| Reply
Share
WheeBoo @quanghung97
Jun 5th, 2019 2:23 AM

@duongricky thì bạn import như bình thường xong <template></template> wrapper bằng layouts.

0
| Reply
Share
duongricky @duongricky
Jun 7th, 2019 2:38 AM

@quanghung97 cho e xin demo với bác, hiểu ý rồi mà k biết code như nào 😄

0
| Reply
Share
WheeBoo @quanghung97
Jun 7th, 2019 2:43 AM

@duongricky https://itnext.io/anyway-heres-how-to-create-a-multiple-layout-system-with-vue-and-vue-router-b379baa91a05 riêng khoản skill google search thì mình nhanh lắm 😃))) Giải thích qua cái tutorial này họ làm là chia nhiều layouts mà các components sử dụng, với vue-router để quyết định dùng cái nào của layouts nào. Ngoài ra còn phải middleware frontend để can thiệp chuyện người dùng không được phép truy cập dựa trên cookies hay localstorage nữa cơ

0
| Reply
Share
duongricky @duongricky
Jun 7th, 2019 2:43 AM

@quanghung97 tks bác 😄

0
| Reply
Share
WheeBoo @quanghung97
Jun 7th, 2019 2:49 AM

@duongricky thật sự vấn đề phân quyền, chia layouts này dùng tay bo đấm bốc khá là try hard, cần cỡ senior hoặc middle để đảm bảo đúng là nó chạy đúng tránh rủi ro lỗ hổng bảo mật, còn muốn mỳ ăn liền nhanh gọn lẹ thì dùng Nuxt.js (bao gồm vuejs, vuex, vue-router, ssr ) nó làm hết cho bạn phần này mà cũng đảm bảo nhiều thứ, nhưng sự modify lại hạn chế đi nhiều về cấu trúc vì phải tuân thủ của nó. Bạn cân nhắc kĩ nhé

0
| Reply
Share
duongricky @duongricky
Jun 7th, 2019 2:51 AM

@quanghung97 vâng e đang nghiên cứu nuxtjs ạ

0
| Reply
Share