Asked Aug 30th, 2021 2:38 p.m. 28 0 1
  • 28 0 1
0

Autosizing Cells trong UICollectionView

Share
  • 28 0 1

Các bác chỉ giáo cho e với ạ, E muốn size của cell tự động điều chỉnh theo chiều dài của chứ như hình thì làm như thế nào ạ

1 ANSWERS


Answered Sep 4th, 2021 4:09 a.m.
0

Sử dụng flowlayout

self.flowLayout.estimatedItemSize = UICollectionViewFlowLayout.automaticSize

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.