Asked Jan 5th, 2018 2:30 AM 149 1 1
  • 149 1 1
0

AE nào biết Slider 3d dạng kiểu như này không

Share
  • 149 1 1

Thang Tran Duc @thangtd90
Jan 5th, 2018 4:29 AM

Nhìn hình như vậy hơi khó tưởng tượng, bạn post cái link trang web lên được không 😂

0
| Reply
Share
Tùng Đào @aoduoitom
Jan 5th, 2018 4:48 AM

@thangtd90 chắc là trang này rồi: https://www.hopdog.be/ nhưng mình vào thấy lỗi sao ấy, slider không chạy =)))))))

0
| Reply
Share
Alex Le @thanhdungfb
Jan 5th, 2018 7:50 AM

nó ra hình 3D có thể là do Ps design, và bootstrap carousel chắc là ổn. https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/carousel/ thay mấy cái nút bằng nút có css của mình.

0
| Reply
Share
Thang Tran Duc @thangtd90
Jan 5th, 2018 9:36 AM

@aoduoitom Slider đúng là không chạy thật, nên cũng không tưởng tượng được là cần phải làm gì nữa 😂

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jan 8th, 2018 2:20 AM
Accepted
Share