Asked Feb 19th, 2019 5:20 a.m. 131 0 2
  • 131 0 2
+1

Làm sao để mình lưu tên người dùng trên Linux vào một cái array?

Share
  • 131 0 2

Trên terminal, nếu mình làm một dòng code đơn giản: echo users thì nó sẽ hiện ra một cái list tên những người đang log in trên server.

Ví dụ mình muốn lưu hết lại cái tên người dùng vào trong một cái array thì mình làm như thế nào?

array = (users)

Mình biết cách này ko dc nhưng mình chỉ muốn dẫn chứng ra cho mọi người coi thử.

users o day đều có dấu backquotes nha. Mình ko format được trên đây

2 ANSWERS


Answered Feb 20th, 2019 4:26 a.m.
Accepted
+3

Bạn chạy thế này là được rồi:

array=(`echo users`)
Share
Feb 20th, 2019 4:47 a.m.

tks. Minh thieu space nen bi error. Minh sua tu hom bua roi nhung cam on

0
| Reply
Share
Answered Feb 19th, 2019 5:26 a.m.
+4

Bạn thử làm thế này xem

IFS=' ' read -r -a array <<< "$users"
Share
Feb 19th, 2019 5:32 a.m.

bạn giải thích cho mình một chút cách hoạt động của dòng code này dc ko

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.