Asked Dec 14th, 2020 3:10 p.m. 174 0 1
  • 174 0 1
0

Hỏi về css

Share
  • 174 0 1

cho mình xin keyword để làm component như thế này với ạ. làm ntn để nó chéo đc như vậy? cái hình thứ 2 là hover vào hiện như thế.

Avatar Z @zingler
Dec 17th, 2020 8:28 a.m.

Mình làm kiểu chày cối chứ không tối ưu nha bạn ơi =.= https://codepen.io/trng-minh-to-n/pen/jOMmKjg

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Dec 22nd, 2020 3:22 p.m.

@zingler mình muốn thêm box-shadow nhưng ko đc b ơi. ở chỗ cắt ý b 😦

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Dec 14th, 2020 4:10 p.m.
+2

đây bạn nhé: https://stackoverflow.com/questions/23760174/how-can-i-make-2-divs-with-a-slash-between

keyword: css slash border

hoặc: how to make css slash border

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Dec 15th, 2020 9:48 a.m.

@hongquanfit mình làm nhưng khi hover vào nó ko đc ở phần slash. b xem giúp mình đc ko? http://jsfiddle.net/bacodekiller/rc8we6p3/2/

0
| Reply
Share
Dec 16th, 2020 1:10 a.m.

@sven_9x với image thì bạn phai là phải crop lại ảnh, hoặc là bạn tạo một box-shadow rồi rotate cái box shadow này cho nó che bớt ảnh tạo thành đường chéo

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.