Asked Oct 3rd, 2018 1:31 a.m. 310 0 1
  • 310 0 1
0

Hỏi về cách upload hình ảnh wordpress lên cdn

Share
  • 310 0 1

Chào mọi người, khi upload hỉnh ảnh vào thư viện của wordpress thì mình muốn những hình ảnh đó trực tiếp upload lên cdn của mình, mình đã tìm kiếm nhưng chưa được kết quả như ý, không biết có bạn nào có thể giúp mình không nhĩ, mình cảm ơn

Avatar Cáo @realfox99
Oct 3rd, 2018 8:35 a.m.

Mình đã tìm được cách rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm, chỉ cần sử dụng plugin và cấu hình cho nó là sử dụng được https://wordpress.org/plugins/ilab-media-tools/

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Oct 3rd, 2018 7:59 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.