Asked thg 6 9, 2018 4:33 AM 68 0 0
  • 68 0 0
-2

Trợ giúp cài đặt mysql centos 7.2

Share
  • 68 0 0

Tôi đang cài đặt mysql centos 7.2 đã thành công, tuy nhiên khi chạy web gặp vấn đề nếu cùng một lúc truy vấn nhiều page khác nhau thì chậm và có lúc mất kết nối, nhờ các bác sử lý giúp nhé

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
thg 6 11, 2018 7:51 AM

khi chạy web gặp vấn đề nếu cùng một lúc truy vấn nhiều page khác nhau thì chậm và có lúc mất kết nối

sao bạn lại nghĩ rằng đó là do vấn để của mysql trên centos 7.2 vậy 🤔

0
| Reply
Share
Avatar khoi nghiep @apkmonth
thg 6 12, 2018 3:26 PM

cảm ơn bạn quan tâm, theo suy luận thì nếu truy vấn đến CSDL gặp lỗi thì phải do mysql rồi

0
| Reply
Share
Avatar Lão Còi @laocoi
thg 6 18, 2018 11:30 AM

bạn nên đăng thêm thông tin cấu hình server với thông tin về web nữa thì mọi người mới tư vấn được. Nếu bạn k rành về server thì bạn có thể cài script của hocvps, quản lý khá tiện và nó tự động tối ưu các thông số cho mình.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.