+1

Xử lý một vài vấn đề khi nâng cấp project rails 5.2 lên rails 6

Vậy là Rails 6 đã vừa được ra mắt với rất nhiều tính năng mới. Trong quá trình nâng cấp có thể ta sẽ gặp một vài vấn đề. Dù rails 5 vẫn là phiên bản được support nhưng tương lai việc sử dụng rails 6 ngay từ ban đầu hoặc nâng cấp từ sớm sẽ giúp đỡ khó khăn trong việc nâng cấp phiên bản sau này.

Cập nhật Gemfile

  1. Nâng phiên bản rails lên 6.0.0
  2. Thêm gem webpacker
  3. Thêm gem image_processing nếu sử dụng Active Storage
# Gemfile
...
gem "image_processing"
...
gem "rails", "~> 6.0.0"
...
gem "webpacker"
...
...

Sau đó chạy

bundle update rails
rails app:update
bundle exec rails webpacker:install

Lúc này rails sẽ bắt đầu hỏi về việc ghi đè những file đang có sẵn, bạn cần ấn h để xem các options, ấn d để kiểm tra sự khác biệt để kiểm tra xem những thay đổi này là gì. Ví dụ:

Trong quá trình này các file sau sẽ bị hỏi có cần thay đổi, bạn nên ấn y hết sau đó dùng git diff để kiểm tra các sự thay đổi, sau đó revert nếu cần thiết.

bin/rails
bin/rake
bin/setup
config/cable.yml
config/environments/development.rb
config/environments/production.rb
config/environments/test.rb
config/initializers/content_security_policy.rb
config/locales/en.yml
config/puma.rb
config/spring.rb

Và cuối cùng sẽ có thể 1 migration mới liên quan đến activestorage với tên _add_foreign_key_constraint_to_active_storage_attachments_for_blob_id.active_storage.rb. Bạn cần chạy rails db:migrate để chạy migration này.


Config Webpack để quản lý static assets

Webpack

Đối với ai đã từng tìm hiểu về các javascript framework như angular, react hay vuejs, thì có thể đã làm việc với webpack rồi. Webpacker lại là một gem của rails, hỗ trợ việc sử dụng webpack trong việc quản lý các thư viện js trong rails. Bắt đầu từ rails 6 webpacker được đi kèm với rails, cũng như webpack sẽ thay thế sprockets để quản lý các thư viện javascript.

Tuy nhiên với việc nâng cấp lên rails 6 thì việc chuyển sang webpack sẽ không được tự động mà sẽ do người thực hiện.

Lưu ý: Một số file khác cũng có sự thay đổi như babel.config.js và postcss.config.js ở project rails 6 cũng sẽ khác với file config cũ sử dụng webpacker phiên bản cũ hơn.

Cấu trúc thư mục mới của project rails 6

Bạn có thể tạo 1 project mới bằng rails 6 để kiểm tra thử cấu trúc thư mục assets của project rails 6 và rails 5 khác nhau như thế nào:

rails _5.2.3_ new prj5
rails _6.0.0_ new prj6

Như vậy là không thấy javascripts trong thư mục app/assets như trên rails 5. Trên rails 6 thư mục javascripts được đổi tên thành javascript đã được chuyển ra ngoài thư mục assets

Để so sánh rõ hơn thì ta sẽ so sánh 2 file views/layouts/application.html.erb

Ta thấy trong file này ở rails 6 hàm gọi javascript_include_tag đã được thay thế bởi javascript_pack_tag ở rails 6. Đây là hàm của webpacker để load javascript từ webpack.

Còn đối với hàm stylesheet_link_tag thì không có sự thay đổi, đó là do ở Rails 6, Webpack/Webpacker mặc định chỉ quản lý javascript, còn css/images thì vẫn do sprockets quản lý.

Sử dụng webpack để quản lý css

Webpack có thể được sử dụng để quản lý cả javascript và css. Như vậy ta có thể bỏ một số gem sau khỏi gemfile: bootstrap, jquery, ...

Để asset pipelines load css từ webpack, ta cần thay hàm stylesheet_link_tag thành stylesheet_pack_tag.

Trong file layout ta dùng stylesheet_link_tag + tên file css, tuy nhiên ở đây khi sử dụng stylesheet_pack_tag, ta không phải là load file css, mà sẽ là load css được file javascript import.

Có thể hiểu ở đây, stylesheet_pack_tagjavascript_pack_tag sẽ cùng trỏ đến cùng 1 file .js. Trong file js này, cần có 1 dòng import đến 1/các files css: Ví dụ:

Đến đây nếu ta giữ nguyên dòng import '... như ảnh trên, nhưng bỏ stylesheet_pack_tag đi thì có được không? Câu trả lời là css vẫn load, nhưng chỉ ở môi trường development.

Lý do là ở môi trường development, tất cả các css được file js import đều được chèn inline, còn khi ở môi trường production mà compile assets sử dụng rails assets:precompile, phải bắt buộc phải có stylesheet_pack_tag trỏ đến file javascript đó.

Thêm các thư viện vào webpack trên rails 6

Các thư viện ta cần thêm cơ bản của rails 6, ta dùng lệnh:

yarn add turbolinks @rails/activestorage @rails/actioncable @rails/ujs

Đây là các thư viện cơ bản, ngoài ra còn các thư viện phổ biến như jquery, bootstrap thay thế cho các gem jquery, bootstrap nếu đang sử dụng.

yarn add bootstrap jquery

Sau đó ta import vào file javascript

// app/javascript/packs/application.js

// Import stylesheet files
import '../src/application.scss'

// Import javascript files
require("@rails/ujs").start()
require("turbolinks").start()
require("@rails/activestorage").start()
require("channels") // ActionCable
require("bootstrap")

// Cần định nghĩa window.$ để $ hoạt động với file js.erb. 
// Nếu dùng ProvidePlugin sẽ chỉ hoạt động với các file javascript do Webpack quản lý, 
//   và không có tác dụng với form remote: true
window.$ = window.jQuery = require("jquery");
// hoặc chạy "yarn add expose-loader" và thêm:
// require("expose-loader?$!jquery");

Nếu bạn cần các thư viện phức tạp hơn thì có thể tham khảo:

  • Vue: bundle exec rails webpacker:install:vue Tương tự với react, angularelm.
  • ERB: bundle exec rails webpacker:install:erb (hỗ trợ load erb bên trong file .js.erb (không hỗ trợ .css.erb).

Kết


Rails 6 có rất nhiều chức năng mới, vì thế cũng như upgrade mọi major version ta cần nghiên cứu kĩ để tránh gây lỗi cho dự án. Mong qua bài viết nhanh này sẽ giúp ích cho mọi ngừoi trong việc bắt đầu với các dự án trên rails 6. Các bạn nên tham khảo thêm trang chủ của rails để quá trình nâng cấp được suôn sẻ: https://guides.rubyonrails.org/upgrading_ruby_on_rails.html#upgrading-from-rails-5-2-to-rails-6-0


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.