+1

Xây dựng chatbot với thư viện ChatterBot

1.Giới thiệu

ChatterBot là một thư viện của Python giúp chúng ta dễ dàng tạo các phản hồi tự động cho đầu vào của người dùng. ChatterBot sử dụng các thuật toán machine learning để xử lý dữ liệu với nhiều ngữ cảnh khác nhau. Điều này giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các bot trò chuyện và tự động hóa các cuộc hội thoại với người dùng. Để biết thêm chi tiết mọi người có thể đọc thêm tài liệu về ChatterBot ở trên trang chủ của nó.

Đây là 1 ví dụ đơn giản về 1 bot:

user: Good morning! How are you doing?
bot: I am doing very well, thank you for asking.
user: You're welcome.
bot: Do you like hats?

2.Cài đặt

 • Install Pip

  Pip là một Package manager để bạn có thể cài đặt các Python package trong môi trường phát triển của bạn chỉ với một dòng lệnh pip install <tên package>.

  Advanced Package Tool (Python 2.x)

  sudo apt-get install python-pip
  

  Advanced Package Tool (Python 3.x)

  sudo apt-get install python3-pip
  
 • Install Virtual Environment

  $ pip install virtualenv
  
 • Tạo Virtual Environment

  virtualenv -p python3 ~/chatbot
  
 • Khởi động Virtual Environment

  source ~/chatbot/bin/activate
  
 • install chatterbot

  pip install chatterbot
  
 • Checking the version of ChatterBot that you have installed

  python -m chatterbot --version
  
 • Checking the version of ChatterBot that you have installed

  pip install chatterbot --upgrade
  

3.Cách thức hoạt động của ChatterBot

4.Tạo chatbot

from chatterbot import ChatBot
chatbot = ChatBot("Transporter")

Bạn có thể đặt bất cứ tên nào bạn thích, ở đây mình đặt là Transporter (mình là fan của Jason Statham) 😄

5.Huấn luyện chatbot

Tùy thuộc vào mục đích việc xây dựng chatbot các bạn có thể thu thập dữ liệu theo các cách khác nhau tùy thuộc vào từng chủ đề khác nhau. Dưới đây là một mẫu ví dụ cho một chatbot được sử dụng thông tin về các câu chào hỏi:

from chatterbot.trainers import ListTrainer

conversation = [
  "Hello",
  "Hi there!",
  "How are you doing?",
  "I'm doing great.",
  "That is good to hear",
  "Thank you.",
  "You're welcome."
]

Chúng ta sẽ sử dụng thư viện chatterbot để giúp cho việc training này trở nên đơn giản hơn như sau:

chatbot.set_trainer(ListTrainer)

chatbot.train(conversation)

Các bạn sẽ đợi cho đến khi chatbot training xong. Tùy thuộc vào tập dữ liệu của các bạn lớn hay nhỏ mà thời gian training cũng tăng lên tương ứng.

ChatterBot cũng hỗ trợ sẵn các kho dữ liệu (corpus data) để phục vụ cho việc training , nếu bạn muốn training theo corpus data thì như sau:

from chatbot import chatbot
from chatterbot.trainers import ChatterBotCorpusTrainer

trainer = ChatterBotCorpusTrainer(chatbot)

trainer.train(
  "chatterbot.corpus.english"
)

Hoặc training 1 file do chúng ta tự tạo:

trainer.train(
  "./data/greetings_corpus/custom.corpus.json",
  "./data/my_corpus/"
)

Sau khi training xong chatbot sẽ tự động lưu vào file db.sqlite3. Các bạn có thê lưu trữ lại file này để sử dụng trong các trường hợp khác nhau

6.Test chatbot

from chatterbot import ChatBot
from chatterbot.trainers import ListTrainer

# Create a new chat bot named Transporter
chatbot = ChatBot("Transporter")

# Create a new trainer for the chatbot
chatbot.set_trainer(ListTrainer)

conversation = [
  "Hello",
  "Hi there!",
  "How are you doing?",
  "I'm doing great.",
  "That is good to hear",
  "Thank you.",
  "You're welcome."
]

# Training
chatbot.train(conversation)

# Get a response to the input text 'Good morning!'
response = chatbot.get_response("Good morning!")

print(response)

Kết quả:

List Trainer: [####################] 100%
I'm doing great.

Database:

Thật thú vị phải không anh em, hy vọng với bài viết này demo nhỏ này, chúng ta có thể tự phát triển cho mình một em chatbox để tâm sự mỗi ngày nhỉ! 😄

Link tham khảo:

chatterbot

stackoverflow


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.