Webpack từ A đến Á: Webpack import jQuery - Bootstrap

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Bài trước chúng ta đã biết cách thêm thư viện jQuery vào trong webpack. Bài hôm nay sẽ tiếp tục học cách thêm thư viện bootstrap phiên bản 4.x.x

1. Chuẩn bị file

Các file code ban đầu:

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <style>
  .carousel-item {height: 25rem;}
 </style>
</head>
<body>
 <div class="container">
  <div id="myCarousel" class="carousel slide">
   <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
   </ol>
   <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
     <svg class="bd-placeholder-img" width="100%" height="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" preserveAspectRatio="xMidYMid slice" focusable="false" role="img">
      <rect width="100%" height="100%" fill="#777" />
     </svg>
     <div class="container">
      <div class="carousel-caption text-left">
       <h1>Example headline.</h1>
       <p>Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.</p>
       <p><a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">Sign up today</a></p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <svg class="bd-placeholder-img" width="100%" height="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" preserveAspectRatio="xMidYMid slice" focusable="false" role="img">
      <rect width="100%" height="100%" fill="#777" />
     </svg>
     <div class="container">
      <div class="carousel-caption">
       <h1>Another example headline.</h1>
       <p>Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.</p>
       <p><a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">Learn more</a></p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
     <svg class="bd-placeholder-img" width="100%" height="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" preserveAspectRatio="xMidYMid slice" focusable="false" role="img">
      <rect width="100%" height="100%" fill="#777" />
     </svg>
     <div class="container">
      <div class="carousel-caption text-right">
       <h1>One more for good measure.</h1>
       <p>Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.</p>
       <p><a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">Browse gallery</a></p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
   </a>
   <a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
   </a>
  </div>
 </div>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Trang html này mình định tạo Carousel của bootstrap, vì mình chưa học cách thêm css vào trong webpack nên tạm thời mình thêm css qua link CDN như này.

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
$(document).ready(function(){
 $('.carousel').carousel({
 	interval: 1000,
  ride: 'carousel'
 })
})

Đoạn code trên có tác dụng tự động chạy carousel và thời gian tự động chuyển slide là 1 giây. Mình set thời gian ngắn để test nhìn cho nhanh thôi. Chạy thử webpack ta có giao diện và log như sau:

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Uncaught ReferenceError: $ is not defined at (main.js:1)

2. Load jQuery

Bài trước đã hướng dẫn cách load jQuery rồi nhưng thôi bài này hướng dẫn lại từ đầu cho dễ theo dõi. Trước tiên mình phải cài đặt jQuery qua npm

npm install jquery

Sau khi tải xong jQuery tiếp theo ta sửa lại webpack.config.js để load jQuery thông qua provide plugin của webpack

const path = require('path')
const webpack = require('webpack')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 plugins: [
  new webpack.ProvidePlugin({
   $: 'jquery',
   jQuery: 'jquery'
  })
 ]
}

Vậy là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề load jQuery để hiểu được các kí tự $ trong code src/index.js. Chạy thử webpack và chúng ta có log lỗi như sau:

Uncaught TypeError: e(...).carousel is not a function at (main.js:1)

Cái này là do chúng ta chưa load Boostrap Javascript, hàm carousel là của boostrap chứ không phải của jQuery nên nó không hiểu là đúng rồi.

3. Load Bootstrap

Tải boostrap qua npm

npm install bootstrap

Khi cài đặt nó thì ở màn cmd có cảnh báo mà chúng ta cần lưu ý

npm WARN [email protected] requires a peer of [email protected]^1.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.

Ý nó muốn nói thằng bootstrap cần cài thêm popper.js bản từ 1.16.0 trở lên nhưng chưa được cài, bạn phải tự cài bằng tay (handjob), thế thì cài thêm cho đủ bộ.

npm install popper.js

Bước tiếp theo là chúng ta load Bootstrap Javascript vào trong file src/index.js

import 'bootstrap'

$(document).ready(function(){
 $('.carousel').carousel({
 	interval: 1000,
  ride: 'carousel'
 })
})

Câu lệnh import kia nó sẽ tự động tìm trong node-modules rồi đến bootstrap. Trong module này file package.json có khai báo

"main": "dist/js/bootstrap.js"

nên câu lệnh import ở trên chỉ là viết tắt của:

import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.js'

Chạy lại webpack npm run dev và kết quả carousel đã chạy thành công. NGON!

Webpack từ A đến Á cùng kentrung


Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!


All Rights Reserved