Viblo Learning
+10

Vô vàn cách để kiểm tra String tồn tại Substring trong Javascript

Xin chào mọi người! Hôm nay mình xin chia sẻ một vấn đề mà chúng ta thường xuyên gặp phải ở bất cứ bài toán nào hay bất cứ ngôn ngữ lập trình nào. Đó là việc kiểm tra xem một chuỗi (string) tồn tại, chứa một chuỗi con (substring) hay không?

Vì vậy, bài viết này mình sẽ tổng hợp các cách để kiểm tra string tồn tại, chứa substring hay không trong JavaScript, cùng theo dõi nhé!

1. ES6 .includes()

 • Phương thức string.includes() sẽ kiểm tra xem một substring được người dùng cung cấp có nằm trong string hay không. Phương thức sẽ trả về True nếu chuỗi chứa substring mà người dùng cung cấp, ngược lại sẽ trả về False.
const string = "this is test";
const substring = "test";
string.includes(substring);

>>> True
 • Lưu ý rằng:
  • Phương thức có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Phương thức includes() được hỗ trợ từ ES6 trở lên.

2. RegExp .search()

 • Phương thức search() sẽ thực hiện tìm kiếm đoạn string tương ứng với một Regular Expression bên trong string cho trước, nếu tìm được thì sẽ trả về vị trí kí tự đầu tiên của substring bên trong string, ngược lại sẽ trả về -1.
const string = "this is test";
const substring = "test";
string.search(new RegExp(substring));

>>> 8 (!== -1)
 • substring − Một đối tượng Regular Expression. Nếu một đối tượng obj không là RegExp được truyền, nó hoàn toàn được biến đổi thành một RegExp bởi sử dụng new RegExp(substring).

3. RegExp .match()

 • Phương thức match() cũng sẽ thực hiện tìm kiếm đoạn string tương ứng với một Regular Expression bên trong string cho trước, nếu tìm được thì sẽ trả về một Array chứa phần trùng khớp ở vị trí đầu tiên, ngược lại sẽ trả về null.
const string = "this is test";
const substring = "test";
string.match(new RegExp(substring));

>>> ["test", index: 8, input: "this is test", groups: undefined]
 • Lưu ý:
  • Nếu Regular Expression không bao gồm g flag, nó trả về cùng kết quả như regexp.exec(string).
  • Nếu Regular Expression bao gồm g flag, phương thức này trả về một Mảng chứa tất cả các sự so khớp.
  • Để tìm kiếm mà không phần biệt chữ hoa thường sử dụng modifier i( ví dụ /test/i).

4. RegExp .test()

 • Phương thức test() cũng sẽ thực hiện tìm kiếm đoạn string tương ứng với một Regular Expression bên trong string cho trước, nếu tìm được thì sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false.
const string = "this is test";
const substring = "test";
new RegExp(substring).test(string);

>>> True
 • Cũng tương tự các cách sử dụng trên, chỉ khác ở cú pháp một chút.

5. Good old’ .indexOf()

 • Phương thức indexOf() sẽ tìm substring bên trong một string, nếu tìm được thì sẽ trả về vị trí kí tự đầu tiên của substring bên trong string, ngược lại sẽ trả về -1.
const string = "this is test";
const substring = "test";
string.indexOf(substring) !== -1;

>>> 8
 • Phương thức indexOf() có hỗ trợ ES5 hoặc các phiên bản thấp hơn.

6. Test thử tốc độ

 • Ok, vậy là chúng ta đã đi qua 5 cách để kiểm tra 1 string có tồn tại substring hay không? Vậy thì chọn các nào phù hợp và tối ưu cho website của mình, cùng xem qua tốc độ nhé:

 • Kết quả đã thấy, indexOf() là vô địch, sẽ cho thời gian thực thi nhanh nhất 😄

Tổng kết

 • Trên đây là một số cách để kiểm tra string tồn tại substring trong JavaScript. Trong đó, mình thấy cách sử dụng indexOf() vừa nhanh mà lại hỗ trợ hầu hết các trình duyệt.
 • Hi vọng sau khi xem bài viết này, các bạn sẽ có sự lựa chọn riêng cho mình, cám ơn các bạn, hẹn gặp lại.
 • Nguồn tham khảo: Medium

All Rights Reserved