+4

Viết javascript trong rails 6 | Webpacker, Yarn and Sprockets

Trong phiên bản Rails 6 mới nhất, bạn có cảm thấy lạc lõng với tất cả những thay đổi liên quan đến assets và Javascript không? Npm, Babel, ES6, Yarn, Webpack, Webpacker, Sprockets, tất cả chúng có giống như những người hoàn toàn xa lạ với bạn không?

Nếu bạn cần nhanh chóng hiểu về những thứ đó, về cách toàn bộ hệ sinh thái Javascript này hoạt động trong một ứng dụng Rails 6, thì bài viết này là thứ bạn đang tìm kiếm.

Mình sẽ kết thúc bài viết này bằng cách hướng dẫn các bước để tích hợp Bootstrap 4FontAwesome 5 vào ứng dụng Rails của bạn. Đầu tiên mình xin phép giới thiệu 1 vài khái niệm để các bạn dễ hiểu hơn.

NPM

Vậy NPM là trình quản lý gói Javascript (chính xác là các module NodeJS). Đó là Rubygems của thế giới Javascript. Sau khi cài đặt npm, để cài các gói đó thì ta chỉ cần chạy lệnh:

npm install <package>

Ví dụ để cài đặt bootstrap cho ứng dụng ta chỉ cần chạy:

npm install bootstrap

NPM lưu trữ các gói đã tải xuống trong thư mục ./node_modules và giữ một danh sách các gói này trong file ./package.json. Tại thời điểm này, mình sẽ không nêu bất kỳ liên kết nào giữa NPM và Rails, hãy tiếp tục đọc để hiểu lý do tại sao.

Yarn

Yarn là một trình quản lý gói mới hơn cho Javascript. Nó tìm nạp các gói từ kho NPM nhưng còn nhiều hơn thế. Nó cho phép bạn khóa các phiên bản mong muốn của các gói NPM của bạn trong một file tự động được tạo ra yarn.lock (tương tự Gemfile.lock), và nó nhanh hơn nhiều so với NPM, v.v.

Trong một ứng dụng Rails 6, khi bạn cần thêm một thư viện javascript, bạn:

 • Trước kia sẽ tiến hành thêm gem mà cung cấp thư viện đó, sau đó bạn cần required trong app/assets/application.js(được biên soạn bởi Sprockets).
 • Còn bây giờ bạn chỉ cần thêm thư viện đó thông qua yarn yarn add <package>. Sau đó thì required nó(chúng ta sẽ thấy sau).

ES6

ES6 là mộttiêu chuẩn Javascript mới (một phiên bản Javascript mới nếu bạn muốn). Nó đi kèm với các tính năng siêu tiện dụng mới như định nghĩa lớp, destructuring, arrow functions, v.v. Hiện nay ES6 đang dần được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các dự án.

Babel

Do tất cả các trình duyệt Web không hiểu ES6, nên bạn cần một công cụ đọc mã Javascript ES6 của bạn và dịch nó sang Javascript ES5cũ để nó hoạt động trên tất cả các trình duyệt. Babel là trình biên dịch thực hiện bản dịch này.

Webpack

Babel, Yarn và các tệp cấu hình của chúng và ta cần phải tự động hóa việc biên dịch tài nguyên của bạn và quản lý môi trường, v.v.

Vì bạn muốn tập trung vào viết mã và tự động biên dịch trước tài sản, bạn sẽ sử dụng Webpack, đóng vai trò là người quản trị băng thông. Nó lấy tài sản của bạn và chuyển từng người trong số họ đến các plugin phù hợp. Các plugin sau đó tạo công cụ phù hợp xử lý tệp đầu vào và đưa ra đầu ra dự kiến.

Chẳng hạn, webpack có thể:

 • Lấy mã Javascript ES6 của bạn,
 • Sử dụng plugin babel-loader để biến Babel biên dịch ES6 thành mã Javascript ES5,
 • Sau đó xuất gói kết quả trong một tệp mà bạn có thể đưa vào DOM của mình (<script type = "text / javascript" src = "path-to-es5-javascript-pack.js"> </ script>).

Webpacker

Webpacker là một gem đã gồm Webpack trong ứng dụng Rails của bạn. Nó đi kèm với một số tệp cấu hình ban đầu (và đủ để bắt đầu) để bạn có thể bắt đầu bằng cách viết mã thực tế mà không phải lo lắng về cấu hình.

Cấu hình mặc định của Webpacker nói như sau:

 • app/javascript/packs/ sẽ chứa các gói javascript của bạn (chẳng hạn: application.js)
 • Bạn có thể cung cấp các gói javascript ở trên view sử dụng javascript_pack_tag '<pack_name>' (chẳng hạn: <%= javascript_pack_tag 'my_app' %> sẽ bao gồm app/javascript/packs/my_app.js).

Mình sẽ đưa ra một ví dụ rất rõ ràng về cách tất cả những thứ này hoạt động ở cuối bài viết này, mình chỉ cần nói một chút về Sprockets trước.

Lưu ý rằng khi bạn chạy: rails assets:precompile, bạn có thể thấy rằng rails sẽ chỉ biên dịch trước những gì trong app/assets/. Rails thực sự sẽ biên dịch trước cả Webpack app/javascript/ assetsSprockets app/assets/ assets.

Sprockets 4

Giống như Webpack, Sprockets là một asset pipeline, có nghĩa là nó lấy các tệp tài sản làm đầu vào (Javascript, CSS, hình ảnh, v.v.) và xử lý chúng để tạo đầu ra theo định dạng mong muốn.

Kể từ Rails 6, Webpack(er) thay thế Sprockets làm tiêu chuẩn mới để viết Javascript trong các ứng dụng Rails của bạn. Tuy nhiên, Sprockets vẫn là cách mặc định để thêm CSS vào ứng dụng của bạn.

Với Sprockets, bạn:

 • Được sử dụng để liệt kê các assets có sẵn trong config.assets.precompile (Sprockets 3, Rails 5).
 • Còn bây giờ phải làm điều đó trong tệp app/assets/config/manifest.js (Sprockets 4, Rails 6).

Nếu bạn muốn thêm một asset từ Sprockets pipeline, bạn sẽ:

 • Viết CSS của bạn (chẳng hạn: app/assets/stylesheets/my_makeup.css).
 • Đảm bảo app/assets/config/manifest.js được tạo có sẵn cho stylesheet_link_tag thông qua link_tree, link_directory hay link my_makeup.css.
 • Thêm chúng vào view sử dụng stylesheet_link_tag (<%= stylesheet_link_tag 'my_makeup' %>).

Đừng cố sử dụng Webpack như bạn sẽ sử dụng Sprockets!

Webpack khác với Sprockets theo nghĩa là nó biên dịch các mô-đun.

Các mô-đun ES6 phải chính xác (trong trường hợp Rails 6 với cấu hình mặc định). Điều đó có nghĩa là gì? Vâng, nó ngụ ý rằng tất cả mọi thứ bạn khai báo trong một mô-đun là loại được đặt tên bởi vì nó không có nghĩa là có thể truy cập từ phạm vi toàn cầu mà cần phải được import sau đó được sử dụng. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ:

Bạn có thể làm như sau với Sprockets: Trong app/assets/javascripts/hello.js:

function hello(name) {
 console.log("Hello " + name + "!");
}

Trong app/assets/javascripts/user_greeting.js:

function greet_user(last_name, first_name) {
 hello(last_name + " " + first_name);
}

Trong app/views/my_controller/index.html.erb:

<%= javascript_link_tag 'hello' %>
<%= javascript_link_tag 'user_greeting' %>
<button onclick="greet_user('Dire', 'Straits')">Hey!</button>

Khá đơn giản và dễ hiểu, vậy với Webpacker thì sao:

Nếu bạn nghĩ rằng bạn chỉ đơn giản là di chuyển các tệp JS này trong app/javascript/packs, include chúng bằng javascript_pack_tag và được thực hiện, hãy để tôi dừng bạn tại đó ngay vì nó sẽ không hoạt động.

Tại sao ư? Bởi vìhello() sẽ được biên dịch như là trong một mô-đun ES6 (tương tự như vậy đối với user_greet()), điều đó có nghĩa là theo như hàm user_greet (), ngay cả khi cả hai tệp JS đều được đưa vào view, hàm hello() sẽ không tồn tại.

Vậy làm thế nào bạn có được kết quả tương tự với Webpack.

Trong app/javascript/packs/hello.js:

export function hello(name) {
 console.log("Hello " + name + "!");
}

Trong app/javascript/packs/user_greeting.js:

import { hello } from './hello';
function greet_user(last_name, first_name) {
 hello(last_name + " " + first_name);
}

Sau đó trong view app/views/my_controller/index.html.erb:

<%= javascript_pack_tag 'user_greeting' %>
<button onclick="greet_user('Dire', 'Straits')">Hey!</button>

Liệu điều đó có hiệu quả? Không. Tại sao? Một lần nữa, vì lý do tương tự: không thể truy cập hello_user() từ view vì nó bị ẩn bên trong mô-đun một khi nó được biên dịch.

Cuối cùng chúng ta cũng đạt đến điểm quan trọng nhất của phần này:

 • Với Sprockets: các view có thể tương tác với những gì tệp JS của bạn phơi bày (sử dụng biến, gọi hàm, ..)
 • Với Webpack: các view KHÔNG có quyền truy cập vào những gì mà gói JS của bạn chứa.

Vì vậy, làm thế nào bạn sẽ làm cho một button kích hoạt một hành động trong JS? Từ một gói, bạn thêm một hành vi cho một phần tử HTML. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng vanilla JS, JQuery, StimulusJS, bạn đặt tên cho nó.

Dưới đây, một ví dụ sử dụng JQuery:

import $ from 'jquery';
import { hello } from './hello';
function greet_user(last_name, first_name) {
 hello(last_name + " " + first_name);
}
$(document).ready(function() {
 $('button#greet-user-button').on(
  'click',
  function() {
   greet_user('Dire', 'Strait');
  }
 );
});
/* Or the ES6 version for this: */
$(() =>
 $('button#greet-user-button').on('click', () => greet_user('Dire', 'Strait'))
);

Và ở view app/views/my_controller/index.html.erb:

<%= javascript_pack_tag 'user_greeting' %>
<button id="greet-user-button">Hey!</button>

Nguyên tắc chung: với Webpack, bạn thiết lập hành động mong muốn trong các gói, không phải trong view.

Bạn vẫn có thể sử dụng Sprockets cho mã Javascript

Tài liệu về Webpacker nói rõ như sau:

[…] the primary purpose for webpack is app-like JavaScript, not images, CSS, or even JavaScript Sprinkles (that all continues to live in app/assets)

Điều đó có nghĩa là nếu bạn cần hoặc muốn cung cấp một số nội dung Javascript cho view, bạn vẫn có thể sử dụng Sprockets bằng cách:

 • Tạo thư mục app/assets/javascripts (chú ý rằng javascripts ở đây ở dạng số nhiều).
 • Cập nhật file app/assets/config/manifest.js bằng //= link_directory ../javascripts .js.
 • Thêm các tệp Sprockets Javascript của bạn trong view của bạn bằng cách sử dụng javascript_include_tag.
 • Và sau đó là làm những việc của bạn.

Cá nhân mình cố gắng tránh điều này càng nhiều càng tốt, nhưng nó đáng để bạn biết thêm.

Cách thêm bootstrap 4 và fontawesome 5 vào ứng dụng Rails 6 của bạn

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, tôi khuyên bạn nên áp dụng khi bạn đọc. Nó sẽ giúp rất nhiều trong việc nắm bắt những điều mới lạ này.

1. Tạo mới một ứng dụng Rails 6

rails new bloggy

Tôi muốn bạn hãy xem các tập tin sau đây. Mục tiêu không phải là để bạn hiểu mọi thứ, chỉ cần biết nó tồn tại và có một hình ảnh tinh thần mơ hồ về những gì họ chứa để bạn có thể dễ dàng quay lại với nó sau này nếu cần.

Yarn: package.json

Webpacker:

* config/webpacker.yml

* app/javascript/packs/application.js

* app/views/layouts/application.html.erb

Sprockets:

* app/assets/config/manifest.json

2. Thêm trang root

rails generate controller welcome index

Và thêm root to: 'welcome#index' vào config/routes.rb

Sau đó chạy ứng dụng của bạn để đảm bảo mọi thứ đều tốt.

3. Thêm required yarn packages

Chúng ta sẽ thêm bootstrap 4 ( yêu cầu jquery và popper.js) và font-awesome 5.

yarn add bootstrap jquery popper.js @fortawesome/fontawesome-free

Bây giờ Yarn đã được cached trong ./bloggy/node_modules/ và cập nhật file package.json. Tuy nhiên các gói này vẫn không được sử dụng trong ứng dụng. Hãy sửa nó đi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách bao gồm phần JS trước và sẽ quan tâm phần CSS sau.

4. Include phần JS của Bootstrap và fontawesome

Trong layout của bạn, đã có thẻ javascript_pack_tag 'application', có nghĩa là bạn đang yêu cầu Webpack biên dịch app/javascript/packs/application.js và include đầu ra trong layout này. Để thêm bootstrap, chúng ta có thể tạo một gói khác dành riêng cho việc include bootstrap hoặc chúng ta có thể sử dụng gói application.js. Chúng ta hãy làm sau vì chúng ta không xây dựng một ứng dụng thực sự.

Hãy thêm vào app/javascript/packs/application.js:

require("bootstrap");
require("@fortawesome/fontawesome-free");

Chú ý rằng tôi đã required bootstrap chứ không phải bootstrap/dist/js/bootstrap.min. Điều này là do trừ khi tôi chỉ định một đường dẫn tập tin, mô-đun gói package.json (bloggy/node_modules/bootstrap/package.json) sẽ cung cấp thông tin cần thiết về các gói được thêm. Tôi có thể đã required "bootstrap/dist/js/bootstrap.min" và nó sẽ hoạt động tốt.

Quay lại để thiết lập bootstrap và fontawesome trong ứng dụng của chúng ta. Nếu bạn khởi động máy chủ Rails và nhìn vào bảng điều khiển Javascript, bạn sẽ thấy nó hoạt động chính xác mặc dù chúng ta không require jQuery trong application.js.

Nếu trước đây bạn đã xem các hướng dẫn khác giải thích cách đưa bootstrap thông qua Webpacker, có lẽ bạn nhận thấy rằng hầu hết chúng đều yêu cầu jQuery trước sau đó yêu cầu bootstrap. Điều này thực sự vô dụng.

Tại sao? Bởi vì chúng tôi đã cài đặt jQuery thông qua Yarn, bootstrap có thể tự yêu cầu jQuery. Không có điểm nào để chúng ta yêu cầu nó trong application.js vì nó sẽ làm cho nó có sẵn trong application.js, không phải trong mô-đun bootstrap. Vì vậy, trừ khi bạn thực sự cần sử dụng jQuery trực tiếp trong application.js, ở đó, không cần phải require nó ở đó.

5. Include phần S(CSS) của bootstrap và fontawesome

Tôi thích làm việc với SCSS, vì vậy trước khi include bootstrapfont-awesome, hãy để đổi tên application.css thành application.scss và xóa nó khỏi tất cả các comments luận và các hướng dẫn Sprockets khác.

Bây giờ ta có file application.scss như sau:

$fa-font-path: '@fortawesome/fontawesome-free/webfonts';
@import '@fortawesome/fontawesome-free/scss/fontawesome';
@import '@fortawesome/fontawesome-free/scss/regular';
@import '@fortawesome/fontawesome-free/scss/solid';
@import '@fortawesome/fontawesome-free/scss/brands';

@import 'bootstrap/scss/bootstrap';

Như vậy bạn đã thiết lập xong tất cả.

Hãy để thêm một Button và một íon trong view của chúng ta để đảm bảo mọi thứ hoạt động chính xác:

Thêm <a href="#" class="btn btn-primary">Yeah <i class="far fa-thumbs-up"></i></a> vào file app/views/welcome/index.html.erb và chạy ứng dụng. Ta sẽ thấy kết quả ngay thôi.

Làm cho jQuery khả dụng trong tất cả các gói

Nếu bạn cần sử dụng jQuery (hoặc bất kỳ phụ thuộc nào) trong hầu hết các gói của mình, yêu cầu nó trong mỗi gói là cồng kềnh. Một giải pháp mà tôi thích là làm cho nó có sẵn cho tất cả các gói thông qua cấu hình (một lần nữa, nó sẽ không có sẵn trong các view, chỉ trong các gói).

Để đạt được điều này, hãy sửa file config/webpack/environment.js:

const { environment } = require('@rails/webpacker')
var webpack = require('webpack');
environment.plugins.append(
 'Provide',
 new webpack.ProvidePlugin({
  $: 'jquery',
 })
)
module.exports = environment

Đoạn mã này làm cho Webpack sẽ cung cấp mô-đun jQuery cho tất cả các gói thông qua tên $. Nó tương đương với việc thêm các mục sau vào đầu mỗi gói:

import $ from 'jquery';

Tài liệu tham khảo

https://github.com/rails/webpacker https://blog.capsens.eu/how-to-write-javascript-in-rails-6-webpacker-yarn-and-sprockets-cdf990387463


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.