+3

Vẽ đồ thị thống kê trong Rails sử dụng Chartkick

Mở đầu

Ta luôn cần phải thống kê dữ liệu để có cái nhìn tổng thể giúp khai thác thông tin một cách hiệu quả nhất. Một trong những cách thống kê dữ liệu đó là dùng biểu đồ hay đồ thị. Biểu đồ dùng các hình vẽ. đường nét hình học mô tả có tính quy ước các số liệu thống kê, để tóm tắt trình bày các đặc trưng của dữ liệu, phản ánh khái quát về đặc điểm, xu hướng biến động...

Hiện nay chúng ta có rất nhiều thư viện hỗ trợ vẽ đồ thị một cách đơn giản, giao diện đẹp nhưng trong bài viết này mình xin giới thiệu 1 cách tạo biểu đồ vô cùng đơn giản trong Rails sử dụng thư viện Chartkick . Chartkick có thể kết hợp với Google Chart, HighChart, Chart.js và nó cũng cung cấp API để nhà phát triển có thể sử dụng nó. Chartkick được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay như chrome, firefox.. Chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé :p

Cài đặt

Để sử dụng Chartkick ta thêm gem:

gem "chartkick"

Tiếp theo ta chọn thư viện Chart

Chart.js

Trong application.js ta thêm

//= require Chart.bundle
//= require chartkick

Google Charts:

Trong application.js ta add:

//= require chartkick

Trong application.html.erb ta thêm

<%= javascript_include_tag "https://www.gstatic.com/charts/loader.js" %>

Highcharts

Download highcharts.js và để trong thư mục vendor/assets/javascripts Trong application.js ta add:

//= require highcharts
//= require chartkick

Tạo đồ thị

Để tạo dữ liệu để hiển thị ta tạo 1 Controller mới:

class UsersController < ApplicationController
 def index
  @users = User.all
 end
end

Trong view: render ra biểu đồ đường (line_chart) theo city của users:

# app/views/users/index.html.erb

<%= line_chart @users.group(:city).count %>

Ta có ngay 1 biểu đồ đường

Một số biểu đồ khác mình xin thống kê vào bảng dưới đây:

Tên biểu đồ Method Ví dụ
Biểu đồ hình tròn pie_chart pie_chart @users.group(:city).count
Biểu đồ hình cột column_chart column_chart @users.group(:city).count
Biểu đồ miền area_chart area_chart @users.group(:city).count
Biểu đồ tán xạ scatter_chart scatter_chart @users.group(:city).count
Biểu đồ địa lý geo_chart geo_chart @users.group(:city).count

Chúng ta cùng xem qua ví dụ hình ảnh:

Biểu đồ hình cột

Biểu đồ miền

Biểu đồ hình tròn

Thật đơn giản phải không? Giờ ta đi thêm vào các option cho các biểu đồ này nhé

Options

 1. Id, width, and height: Ta có thể gán id và set cho nó chiều dài, chiều rộng tùy ý
<%= line_chart data, id: "users-chart", width: "800px", height: "500px" %>
 1. Min and max values: Mặc định min là 0 cho đồ thị k có giá trị âm
<%= line_chart data, min: 1000, max: 5000 %>
 1. Colors: Thay đổi màu của đồ thị
<%= line_chart data, colors: ["#b00", "#666"] %>
 1. Gắn tiêu đề trục:
<%= line_chart data, xtitle: "Time", ytitle: "Population" %>
 1. Làm mới dữ liệu n giây 1 lần
<%= line_chart url, refresh: 60 %>
 1. Thêm prefix, hữu dụng khi thêm currency - Chart.js, Highcharts
<%= line_chart data, prefix: "$" %>
 1. Thêm dấu , ngăn cách các số thuộc hàng nghìn - Chart.js, Highcharts
<%= line_chart data, thousands: "," %>
 1. Hiển thị message khi data rỗng:
<%= line_chart data, messages: {empty: "No data"} %>
 1. Download chart: Chỉ với Chart.js ta có thể download chart mà k cần server side
<%= line_chart data, download: true %>

Cài đặt filename:

<%= line_chart data, download: "File Name" %>

Còn nhiều option khác bạn có thể tham khảo tại Chartkick, Chart.js, Google Charts, Highcharts

Ở ví dụ trên, ta có thể thêm các option bằng cách định nghĩa 1 helper hiển thị chúng. Ta sử dụng HighCharts nên phải add thêm

//= require highcharts
//= require chartkick

vào application.js và add thêm file thư viện như mình đã nhắc ở phần cài đặt.

module UsersHelper
 def users_by_city
  bar_chart @users.group(:city).count, height: '500px', library: {
   title: {text: 'Users by city', x: -20},
   yAxis: {
     allowDecimals: false,
     title: {
       text: 'Cities count'
     }
   },
   xAxis: {
     title: {
       text: 'City'
     }
   }
  }
 end
end

:library chứa các cài đặt cụ thể cho chart

Tại view ta chỉ việc render:

<%= users_by_city %>

Kết quả là:

Global Options

Bạn có thể custom các option cho ChartKick. Tạo file khởi tạo chartkick.rb và thêm như dưới đây:

# config/initializers/chartkick.rb:

Chartkick.options = {
 height: "300px",
 colors: ["#ff0000", "#00ff00", "#0000ff", "#ffff00", "#ff00ff", "0000ff"]
}

Sau đó restart lại server và refresh lại page. Bạn sẽ thấy màu sắc biểu đồ thay đổi

Tổng kết

Trên đây là một bài giới thiệu về Chartkick để vẽ biểu đồ trong Rails. Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn có thêm 1 tùy chọn để sử dụng khi cần vẽ biểu đồ trong dự án của mình.

Nguồn tham khảo

https://www.chartkick.com/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí