Tự học lập trình C cơ bản qua video hướng dẫn

Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình thì C là ngôn ngữ lập trình mà bạn nên lựa chọn. C được xem là ngôn ngữ lập trình “xưa” nhất nhưng đến nay vẫn là ngôn ngữ phổ biến trong giảng dạy về lập trình máy tính tại các trường cao đẳng, đại học.

C là ngôn ngữ lập trình rất logic, chặt chẽ, giúp cho người mới bắt đầu học lập trình dễ dàng nắm được tư duy lập trình với các khái niệm lập trình đơn giản như biến, hằng, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, hàm, tham số…

Khi đã nắm vững lập trình trên ngôn ngữ C, bạn hoàn toàn có thể học tiếp, nâng cao sang các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (C++, C#, Objective-C, Java, Python, …) một cách dễ dàng hơn.

Lập trình C cơ bản không khó để có thể tự học ở nhà. Tuy nhiên, để quá trình tự học đạt hiệu quả, bạn cần phải có lộ trình học rõ ràng, tài liệu học uy tín, chất lượng và thêm một điều quan trọng nữa là sự kiên trì. Nhằm giúp các bạn nắm vững các kiến thức lập trình C cơ bản, Trung tâm xây dựng chuỗi video bài tập thực hành do giáo viên tại Trung Tâm biên soạn và hướng dẫn. Mỗi video là một yêu cầu bài tập khác nhau, kèm theo phần hướng dẫn giải và phần bài giải. Việc học trên video sẽ giúp bạn bổ sung thêm kiến thức nhanh chóng, chủ động và tập trung

Với 6 video này bạn sẽ có được những kiến thức căn bản về lập trình C, xem ngay nhé!

Video 1: Xây dựng chương trình đầu tiên https://www.youtube.com/watch?v=19y8LbCgpkM&list=PLZdjH1eniL7UF1oGsAq9WnvFJuGKKVb4A&index=2

Video 2: Chương trình mô phỏng máy tính đơn giản https://www.youtube.com/watch?v=P5lokd-Zi80&list=PLZdjH1eniL7UF1oGsAq9WnvFJuGKKVb4A&index=1

Video 3: Hướng dẫn nhập xuất dữ liệu https://www.youtube.com/watch?v=0y3bkOnB-1U&index=3&list=PLZdjH1eniL7UF1oGsAq9WnvFJuGKKVb4A

Video 4: Truyền biến tham chiếu qua hàm 1 https://www.youtube.com/watch?v=Z_X4OLA0zH4&index=9&list=PLZdjH1eniL7VxkH059-tyMHte0W7636xt

Video 5: Truyền biến tham chiếu qua hàm 2 https://www.youtube.com/watch?v=ZzM0hfzjxLU&list=PLZdjH1eniL7UF1oGsAq9WnvFJuGKKVb4A&index=5

Video 6: Truyền biến tham chiếu qua hàm 3 https://www.youtube.com/watch?v=7ZWdZHkpAmY&list=PLZdjH1eniL7VxkH059-tyMHte0W7636xt&index=8

Nếu bạn đã xem xong 6 video bạn đã trang bị cho mình một phần những kiến thức về Lập trình C căn bản rối đấy!

Nếu bạn đang tự học lập trình thì kênh Youtube Học lập trình của Trung Tâm Tin Học ĐHKHTN là gợi ý tốt cho bạn đấy! Link kênh Youtube: https://www.youtube.com/user/HOCLAPTRINH/featured?view_as=subscriber

Chúc bạn học tốt!