+5

Trải nghiệm Vue Vite với một đêm không ngủ của Evan You! :)

Chào các bạn, như tiêu đề, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thứ hay ho mới của Vue mà Evan You mới tạo ra.....đó là Vue Vite

Trước tiên phải giới thiệu về Vue Vite

Vite là một thử nghiệm của vue về việc bạn có thể chạy 1 file vue (single-file component) mà không cần phải trải qua bất kì bước bundle nào, nó được trực tiếp import bởi trình duyệt (native ES module imports ) 😃

Hơi khó mường tượng phải không? đến ngay với ví dụ cho dễ hiểu nào.

Trước khi bắt đầu, nhớ kiểm tra xem bạn đã cài nodejs chưa nhé 😆

Đầu tiên tạo 1 file component tên App.vue

Như chúng ta đã biết, cần phải có 1 cái root element để code của chúng ta có thể được render ra.

Tiếp tục tạo 1 file tên index.html cùng cấp với file App.vue vừa nãy với nội dung như sau:

Mở terminal và chạy lệnh npx vite

Sau đó mở browser và truy cập http://localhost:3000

Vite cũng hỗ trợ hot-reload Bạn có thể sửa file .vue để thấy nó có hot-reload

Bạn cũng có thể build production để public app của bạn (mấy mini project chẳng hạn)

Tạo file package.json nội dung như sau:

Cài đặt vite: npm i vite -D

Build: npm run build sau đó kiểm tra source code của bạn có thư mục dist hay chưa, đó là source code đã được build 🙃

Kết

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh npx create-vite-app <project-name> để tạo project của mình

Hiện tại Vite vẫn đang là thử nghiệm và đang trong quá trình hoàn thiện hy vọng sớm được trải nghiệm tiếp thứ gì thú vị từ nó mang lại.

Có thể bạn đã biết: Vueview trong tiếng pháp còn Vitefast trong tiếng pháp 🤓

Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm tại đây: https://github.com/vuejs/vite


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.