+2

Top các thư viện Android Animation

Trong thời gian qua. Mình có một ứng dụng cần rất nhiều animation để giúp cho ứng dụng của tôi trở nên mượt mà và sinh động hơn. Vậy là sau một thời gian research thì tôi cũng tìm được một số animation rất đẹp và mượt mà. Mong muốn chia sẻ với các bạn Dưới đây là danh sách các animation mà tôi đã sử dụng và các bạn tham khảo theo https://mindorks.com/android/store

1.Lottie for Android

Lottie là thư viện dành riêng cho nền tảng di động Android và iOS. Nó để parser các hiệu ứng animation của Adobe After Effects được export ra với định dạng JSON của Bodymovin và nó render nguyên bản hiệu ứng lên nền tảng di động. Lần đầu tiên trong lịch sử, các designer có thể tạo ra các animation mà không cần đến một developer mà vẫn có thể triển khai thẳng lên ứng dụng luôn.Ví dụ như ở dưới các hình bên dưới

2.Material Animations

Material Animations được sử dụng để làm hiệu ứng khi chuyển giữ 2 Activity.

3.Android View Animations

Android View Animations cung cấp danh sách rất nhiều hiệu ứng Animation. Bạn có thể lấy code trong đường link bên trên để có thể trải niệm các hiệu ứng của nó đối với một View.

4.RecyclerView Animators

RecyclerView Animators là thư viện Android cho phép developer dễ dàng tạo ra một RecyclerView với các hiệu ứng Animation.

5.Rebound

Rebound là một thư viện java có sử dụng dạng model spring dynamics . Rebound có thể được sử dụng để tạo ra animation tự nhiên bằng cách bằng cách tạo ra các hiệu ứng vật lý mô phỏng thế giới thực cho ứng dụng của bạn. Rebound không phải là một thư viện vật lý đa năng(Physics); tuy nhiên, Spring dynamics có thể được sử dụng để điều khiển nhiều animation một lúc. Tính đơn giản của Rebound giúp bạn dễ dàng tích hợp và sử dụng để tạo các thành phần phức tạp hơn như lật trang, toggles, và cuộn trang ......

Bạn có thể tìm tất cả các thư viện Animations hay ho nằm ở MindOrks Android Store


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.