Top 7 JavaScript Frameworks to Accelerate Your Software Development

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/which-javascript-frameworks-have-accelerated-the-growth-in-software-development-e0d0811f7741

JavaScript và frameworks của nó đang có nhu cầu cao trên toàn thế giới phát triển phần mềm doanh nghiệp vì nó đang mang lại sự bùng nổ cho ngành CNTT. Trên thực tế, nó đã trở thành lựa chọn đầu tiên của mọi nhà phát triển Mern stack hiện nay do việc triển khai đặc biệt các hoạt động equality & arithmetic.

Các khung như Redux & Node.js đang giải quyết các thiếu sót trong phát triển JavaScript truyền thống. Do đó, phát triển JavaScript hiện đại hiệu quả hơn.

Theo khảo sát của Stack Overflow, JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu.

Vue.JS

Nó được phát triển bởi Evan You và được phát hành vào năm 2014. Kể từ đó, nó đã được áp dụng rất lớn trong các công ty phát triển web khác nhau. Nhiều nhà phát triển web thích Vue.JS hơn React vì nó dễ dàng bắt đầu và duy trì khả năng mở rộng.

Vue.JS cho phép các nhà phát triển Mern stack tạo giao diện web tương tác. Nó cung cấp reactive components cho dữ liệu, tương tự như full stack React, với API đơn giản và linh hoạt. Không giống như full stack React cho Angular, một trong những lợi ích của VueJS là đầu ra clean HTML mà nó tạo ra.

Các thư viện JavaScript khác có xu bỏ khỏi HTML strewn với các thuộc tính và lớp bổ sung trong code, trong khi Vue.JS xóa chúng để tạo ra các resemantic results. Nó cung cấp các chức năng nâng cao như routing, status management và các công cụ xây dựng cho các ứng dụng phức tạp thông qua các thư viện và packages tương thích được duy trì chính thức.

Node.JS

Ban đầu nó được viết bởi Ryan Dahl, môi trường thời gian chạy JavaScript miễn phí, mã nguồn mở và đa nền tảng về cơ bản thực thi mã JavaScript mà không cần trình duyệt.

Node.js tuân theo mô hình JavaScript ở mọi nơi bằng cách thống nhất phát triển các ứng dụng web xung quanh một ngôn ngữ lập trình, thay vì các ngôn ngữ khác nhau cho phía máy chủ và phía client. Nhiều phần trong kiến trúc của nó bị các hạn chế, bao gồm bảo mật và cách quản lý modules.

Để giải quyết vấn đề này, một dự án mới, được gọi là Deno, đã được giới thiệu, đó là một công cụ thực thi TypeScript an toàn trong công cụ JavaScript V8 nhằm sửa một số lỗi thiết kế trong Node.js.

AngularJS

Nó được Google phát triển vào năm 2009 và đã phát hành phiên bản đầu tiên vào năm 2012. Từ thời điểm đó, nó đã trở nên phổ biến rộng rãi cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình và tỷ lệ chấp nhận lớn giữa các công ty phát triển web hàng đầu. Một số phiên bản sau này có tên Angular 4, 2 và các phiên bản khác đã được nâng cấp để cung cấp hiệu suất cao trong dependency injection & ở tốc độ của nó.

Tuy nhiên, phiên bản mới hơn của nó được gọi là AngularJS, xây dựng các ứng dụng dựa trên client bằng HTML & TypeScript. Nó đi kèm với các mẫu khai báo, dependency injection, end-to-end công cụ và các thực tiễn tốt nhất được tích hợp để giải quyết các thách thức phát triển.

Trong khi kiến trúc của Angular.JS dựa trên thiết kế của model view controll, Angular có kiến trúc dựa trên thành phần component-based.

Mỗi ứng dụng Angular bao gồm ít nhất một component được gọi là root component. Mỗi component được liên kết với một class có trách nhiệm quản lý logic nghiệp vụ và một mẫu đại diện cho view layer

ReactJS

Nó được Facebook phát triển lần đầu tiên vào năm 2011 & open sourced vào năm 2013. Đây là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất để xây dựng giao diện người dùng. Nó cho phép các nhà phát triển Mern Stack truy cập các chức năng như state mà không cần sử dụng JavaScript classes.

Mục tiêu của nó là đơn giản hóa code cho full stack React components bằng cách cho phép nhà phát triển Mern Stack sử dụng lại logic state.

Các tính năng khác sẽ bao gồm chế độ đồng thời để cho phép đại diện cho component tree mà không chặn main thread, không lấy được dữ liệu và hơn thế nữa.

Tensorflow.JS

Nó là một machine learning framework và liên quan đến việc triển khai TensorFlow. Nó bao gồm bốn lớp, cụ thể là API WebGL cho các hoạt động số tương thích với GPU, trình duyệt web cho tương tác của người dùng và hai API: Core & Layers.

API low-level Core tương ứng với thư viện deeplearn.js cũ, cung cấp các hoạt động đại số tuyến tính được tăng tốc phần cứng và API impatient để phân biệt tự động.

API lớp top-level được sử dụng để xây dựng machine learning models trên Core. Nó cũng cho phép nhà phát triển mern stack nhập các mô hình trước đây trained trong Python với Keras hoặc TensorFlow SavingModels và sử dụng chúng để suy luận hoặc chuyển giao việc học trong trình duyệt.

Nuxt.JS

Nó ban đầu được phát triển bởi anh em Chopin, Alexandre và Sébastien Chopin và được phát hành vào năm 2016. Nó là một top level framework lấy cảm hứng từ Next.js, dựa trên hệ sinh thái Vue.js và đơn giản hóa sự phát triển củauniversal hoặc single page ứng dụng Vue.js.

Nuxt.js sử dụng web package với value loaderbabel loader cho nhóm, chia code và thu nhỏ code của nó. Một trong những lợi thế của việc sử dụng Nuxt.JS là nó cung cấp Nuxt generate command, tạo ra một phiên bản hoàn toàn tĩnh của ứng dụng Vue.JS của bạn bằng cách sử dụng cùng base code.

Hơn nữa, nó cung cấp các tính năng cho sự phát triển giữa phía client và phía máy chủ, chẳng hạn như dữ liệu không đồng bộ, phần mềm trung gian, thiết kế, v.v.

Gatsby.JS

Nó được phát hành vào năm 2015 và nó thực sự là một trang web modern generator cho khung full stack React JavaScript. Nó xây dựng mọi thứ bằng cách sử dụng components. Với Gatsby, bạn có thể tạo các trang web / ứng dụng web động và tĩnh, từ các blog đơn giản, trang web thương mại điện tử, đến bảng điều khiển người dùng.

Hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều nguồn cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như các tệp Markdown, CMS headless như Contentful hoặc WordPress hoặc API REST hoặc GraphQL mà bạn có thể hợp nhất thông qua GraphQL.

Nó cũng tạo điều kiện cho những thứ như phân chia code, tối ưu hóa hình ảnh, căn chỉnh kiểu quan trọng, lazy loading và thu thập tài nguyên trước bằng cách tự động hóa chúng.

Cảm ơn và hi vọng bài viết có ích cho công việc của bạn.