+1

TOP 50 tools kiểm thử phần mềm năm 2019(Phần cuối)

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/testing-tools.html

API Testing Tools

Các công cụ này giúp kiểm tra các giao thức REST / SOAP

1. SoapUI

SoapUI là một công cụ kiểm thử chức năng mã nguồn mở miễn phí đa nền tảng cho SOAP và REST, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Nó chủ yếu được sử dụng để thực hiện kiểm thử chức năng và load testing trên API.

Tính năng:

 • Giao diện phần mềm rất dễ sử dụng
 • Tính năng kiểm tra lỗ hổng giúp bảo mật trang web khỏi tin tặc và vi rút.
 • Có thể thực hiện phân tích chi tiết bằng những tính năng báo cáo.
 • Tính năng SQL Injection cung cấp một số truy vấn và phương thức SQL tiêu chuẩn để xác định các khu vực có lỗi của ứng dụng.

Download Link: https://www.soapui.org/downloads/download-soapui-pro-trial.html

2. SOAPSonar

SOAPSonar là một công cụ Kiểm thử Api tập trung vào việc giảm thời gian và sự phức tạp để phát triển và duy trì các ca kiểm thử. Nó hỗ trợ kiểm tra mọi service riêng lẻ độc lập với ứng dụng client và nhóm các quy trình kiểm thử để tự động hóa. Hơn nữa, việc tạo và thực hiện các trường hợp thử nghiệm này không đòi hỏi kỹ năng lập trình hoặc viết kịch bản.

Tính năng:

 • Xác thực dịch vụ SOAP, XML và REST
 • Functional Testing với Success Rule Framework
 • Performance Profiling và Concurrent Client Load Testing
 • Web Service Security Testing với Risk Mediation

Download Link: http://www.crosschecknet.com/products/soapsonar.php

3. WebInject

WebInject là công cụ kiểm tra Api Testing tốt nhất để kiểm tra tự động các ứng dụng web và web services. Nó cũng có thể kiểm tra các thành phần hệ thống riêng lẻ có giao diện HTTP và có thể được sử dụng để thực hiện các kiểm thử chức năng, hồi quy và chấp nhận 1 cách tự động.

Tính năng:

Thời gian phản hồi HTTP có thể được theo dõi trong thời gian thực tại thời điểm thực hiện kiểm thử. Kết hợp kiểm tra GUI trên thiết bị di động và máy tính để bàn với kiểm tra web Thống kê thời gian được tính toán và hiển thị trong thời gian chạy.

Download link: http://www.webinject.org/download.html

4. Tricentis

Tricentis là một công cụ Thử nghiệm Api giúp quản lý các trường hợp thử nghiệm giúp giảm thời gian thử nghiệm, công sức và chi phí kiểm thử thủ công bằng cách xây dựng và thực hiện các trường hợp thử nghiệm.

Tính năng:

 • Nó hỗ trợ kiểm thử tự động SAP
 • Mature, Robust SAP Test Automation Capabilities
 • Tích hợp Solution Manager

Download link: https://www.tricentis.com/automated-software-testing-tool-trial/

Security Testing Tools

Các công cụ này phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong Ứng dụng đang được kiểm thử

1. NetSparker

NetSparker là một công cụ kiểm thử bảo mật tự động quét các trang web, ứng dụng web và dịch vụ web để tìm lỗ hổng. Nó là máy quét duy nhất tự động xác định và xác minh các lỗ hổng bằng một proof of concept.

Tính năng:

 • Giá cả phải chăng và miễn phí bảo trì Web Application Security Solution
 • Nó là máy quét lỗ hổng web trực tuyến có thể cấu hình đầy đủ
 • Công cụ kiểm tra bảo mật này dễ dàng Tích hợp Quét bảo mật web trong SDLC
 • Nó hỗ trợ Enterprise Level Collaboration

Download Link: http://browsershots.org/

2. OWASP

Dự án Open Web Application Security được gọi là OWASP là một công cụ giúp các tổ chức phát triển, mua và duy trì trang web và phần mềm tin cậy và đáng tin cậy.

Tính năng:

 • Xác minh bảo mật sớm và thường xuyên
 • Xác thực tất cả các loại đầu vào
 • Thực hiện kiểm soát nhận dạng và xác thực
 • Thực hiện tất cả các Access Controls thích hợp

Download Link: https://github.com/zaproxy/zaproxy/wiki/Downloads

3. Acunetix Vulnerability Scanner

Acunetix Web Vulnerability Scanner là công cụ kiểm tra bảo mật hàng đầu. Nó có thể tìm thấy các loại lỗ hổng bảo mật khác nhau hơn bất kỳ máy quét nào và hiển thị khả năng thất bại ít nhất.

Tính năng:

 • Kiểm thử kịch bản Cross tiên tiến nhất và SQL injection chuyên sâu
 • Quét toàn diện các Ứng dụng Single Page và các trang web dựa trên JavaScript
 • Phát hiện lỗ hổng Blind XSS
 • Tự động phát hiện các lỗ hổng XSS dựa trên DOM

Download Link: https://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/download/

CSS Validator Tool

1. W3C CSS validator

Đây là một phần mềm miễn phí được phát triển bởi W3C để giúp các nhà thiết kế web và nhà phát triển Web kiểm tra CSS của họ. Với sự giúp đỡ của công cụ xác nhận này cũng giúp người dùng tìm thấy lỗi hoặc sử dụng CSS không chính xác.

Tính năng:

 • Trình xác thực CSS W3C được sử dụng trên nhiều trình duyệt
 • Nó bao gồm một trình duyệt web tích hợp. Do đó, các trang web có thể được duyệt và kiểm tra cùng một lúc.
 • Nó kiểm tra và cảnh báo các vấn đề về khả năng truy cập để ngăn mọi người sử dụng trang đó.

Download Link: https://jigsaw.w3.org/css-validator/DOWNLOAD.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.