0

TOP 50 tools kiểm thử phần mềm năm 2019(Phần 5)

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/testing-tools.html

Mobile Testing Tools

1. Appium:

Appium là một công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở cho các ứng dụng di động. Nó cho phép người dùng kiểm tra tất cả các loại ứng dụng native, mobile, web, và hybrid . Nó cũng hỗ trợ kiểm thử tự động trên trình giả lập.

Tính năng:

 • Kiểm thử các ứng dụng sẽ được đưa ra thị trường.
 • Đây là một ứng dụng đơn giản cần rất ít bộ nhớ cho quá trình kiểm thử.
 • Kiểm tra các ứng dụng Native không cần SDK, nó cung cấp các API tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho tất cả các loại nền tảng.

Download Link: http://appium.io/

2. Espresso:

Espresso là một công cụ kiểm thử mobile cho các doanh nghiệp. Là một công cụ mã nguồn mở, nó rất dễ sử dụng và nó có thể mở rộng trong môi trường làm việc. Công cụ test này cho phép tạo các case kiểm thử UI cho ứng dụng di động.

Tính năng:

 • Quy trình làm việc của Espresso rất đơn giản để sử dụng
 • Ít Flaky Tests hơn
 • Phản hồi nhanh và nhất quán cho các developers
 • Phát triển kiểm thử tự động Espresso khá dễ dàng.

Download link: https://developer.android.com/training/testing/espresso/

3. Perfecto:

Perfecto có nền tảng là SaaS cho phép phát triển ứng dụng thực hiện kiểm thử phần mềm trên web, mobile & IoT. Công cụ này cũng cho phép khách hàng chọn các tùy chọn triển khai tốt nhất cho dự án của mình.

Tính năng:

 • Kiểm tra ứng dụng di động trên nền tảng đám mây
 • Nó cung cấp hỗ trợ cho môi trường Agile
 • Công cụ này có thể tích hợp với các công cụ kiểm tra khác như Selenium và Appium

Download link: https://www.perfectomobile.com/offer/begin-your-free-trial

4. ExperiTest:

Experitest là một công cụ đảm bảo chất lượng cho phát triển di động. Công cụ này bao gồm Kiểm tra Manual Testing, Performance Testing và Load testing cho các ứng dụng di động. Nó hỗ trợ tất cả các hệ điều hành di động, iOS, Android, Windows Phone và Blackberry.

Tính năng:

 • Tạo và thực hiện kiểm thử tự động trên các trình giả lập hoặc trình giả lập được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu Experitest
 • Record và thực hiện test, tự động recorded vào code và sử dụng cùng một tập lệnh kiểm tra cho các hệ điều hành di động khác nhau.
 • Nó cung cấp các báo cáo dạng video hoặc màn hình báo cáo dựa trên HTML
 • Xem cấu trúc phần tử ứng dụng di động và tạo định danh dễ dàng

Download Link: https://experitest.com

5. Robotium:

Robotium is an open-source test automation tool mainly use for Android UI testing. It supports both native and hybrid applications. It is possible to perform System Testing, functional testing, and user acceptance testing over Android-based apps with the help of this tool.

Robotium là một công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở, chủ yếu sử dụng để kiểm tra giao diện người dùng Android. Nó hỗ trợ cả ứng dụng native and hybrid. Có thể thực hiện System Testing, Functional testing, và user acceptance testing trên các ứng dụng dựa trên Android

Tính năng:

 • Ghi lại test case UI trong vài phút
 • Hỗ trợ cả emulator và thiết bị thực
 • Tự động phát hiện resource ID trong android
 • Hỗ trợ đầy đủ cho các ứng dụng native và hybrid Android

Download Link: https://robotium.com/pages/free-trial

Cross-browser Testing Tools

Các công cụ này được sử dụng trong Cross Browser Testing trên trang web của bạn thông qua Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari và nhiều trình duyệt khác.

1. Browsera

Đây là một trong những phần mềm kiểm tra khả năng tương thích của các trình duyệt tốt nhất, cho phép kiểm tra website và các thành phần của nó trên nhiều trình duyệt. Công cụ này cũng được sử dụng để kiểm tra website và phát hiện tất cả các lỗi về scripting và layout.

Tính năng:

 • Browsera có thể tự động phát hiện các lỗi về layout trên các trình duyệt khác nhau bằng cách so sánh đầu ra của từng trình duyệt.
 • Các lỗi JavaScript từ tất cả các trình duyệt sẽ được thu thập và báo cáo sau mỗi lần test
 • Dễ dàng kiểm tra tất cả các page của một site thông qua khả năng crawling

Download Link: http://www.browsera.com/web_sites

2. CrossBrowser Testing

Cross-browser testing giúp đảm bảo các tính năng trên website hay web app chạy đúng trên nhiều trình duyệt web khác nhau. Với sự trợ giúp của tool test này, chúng ta có thể chạy song song các bài automated test, so sánh các screenshots, và thực hiện remote debugging.

Tính năng:

 • Có thể chạy nhiều bài test trên nhiều thiết bị ở cùng một thời điểm
 • Dễ dàng thực hiện automated test trên các thiết bị iOS, Android và các desktop browser
 • Cho phép chạy các testing framework như WebDriver.IO, và Nightwatch để cho một chất lượng và tốc độ tuyệt vời

Download Link: https://crossbrowsertesting.com/freetrial

3. SauceLabs

Sauce Labs là một giải pháp Selenium cloud-based, được sử dụng để hỗ trợ test automated cross-browser. Nó có thể thực hiện test trên mọi OS và nền tảng hay browser

Tính năng:

 • Có thể thực hiện test web và mobile app với số lượng lớn platform, browser hay OS
 • Giúp đảm bảo ứng dụng web hoạt động một cách hiệu quả với tất cả các thiết bị Android hay iOS
 • Có thể thực hiện JavaScript unit test đối với web app để chắc chắn rằng code sẽ hoạt động trên mọi môi trường

Download Link: https://saucelabs.com/signup/trial

4. Ghostlab

Ghostlab là một ứng dụng test dựa trên Mac base, cho phép test responsive design thông qua nhiều thiết bị và trình duyệt. Đây là một tool giúp đồng bộ browser testing. Nó sẽ đồng bộ các action như scroll, click, reload và form input thông qua mọi client để test được đầy đủ trải nghiệm của người dùng

Tính năng:

 • Không yêu cầu thiết lập trong quá trình cài đặt
 • Có thể đồng bộ clicks, events và scrolls
 • Hỗ trợ remote debugging cho mọi browser

Download Link: https://saucelabs.com/signup/trial

5. Browsershots

Browsershots là một cross-browser testing tool cho phép thực hiện test website chạy trên Windows, MacOS, Android hoặc iOS. Nó cung cấp các screenshot của một website thông qua hơn 200 browser. Điều này rất hữu ích trong việc tìm ra tất cả các lỗi lớn đối với HTML hoặc CSS

Tính năng:

 • Browsershots là một tool test hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ hơn 200 browser khác nhau để thực hiện chụp ảnh screenshots
 • Hỗ trợ cả Arora, Chrome, Dillo, Firefox, Iceweasel, Konqueror, Links, SeaMonkey, và Safari.
 • Cho phép disable JavaScript, thay đổi Color Depth, và disable/enable Java và Flash.

Download Link: http://browsershots.org/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.