+1

TOP 50 tools kiểm thử phần mềm năm 2019(Phần 2)

Automated Testing Tools

1. Squish

Squish là công cụ kiểm thử giao diện tự động được chọn bởi hơn 3000 công ty trên toàn cầu để tự động hóa kiểm thử hồi quy chức năng và kiểm thử hệ thống về giao diện người dùng đồ họa (GUI) và Human Machine Interfaces (HMIs) . Công cụ kiểm thử GUI Squish là công cụ đa nền tảng 100%

Tính năng:

 • Hỗ trợ chuyên sauu cho tất cả công nghệ ngành GUI
 • Hỗ trợ đầy đủ cho tất cả desktop, mobile, web và nền tảng nhúng
 • Ghi lại kịch bản kiểm thử
 • Xác minh và xác định các đối tượng mạnh mẽ và đáng tin cậy (dựa trên đối tượng và hình ảnh)
 • Không phụ thuộc vào ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh trực quan
 • Môi trường tích hợp phát triển mạnh (IDE)
 • Một loạt các ngôn ngữ script cơ bản được sử dụng cho kịch bản test
 • Hỗ trợ đầy đủ cho Behavior Driven Development (BDD)
 • Kiểm soát hoàn toàn qua các công cụ dòng lệnh
 • Tích hợp với Test Management và CI-Systems

2. Ranorex

Hơn 14,000 người dùng trên thế giới kiểm thử tăng tốc với Ranorex Studio, công cụ all-in-one cho kiểm thử tự động tất cẩ các nền tảng. Ranorex dễ dàng cho người mới bắt đầu mã hóa giao diện click-and-go, nhưng mạnh mẽ cho các chuyên gia tự động hóa và full IDE.

Tính năng:

 • Xác định đối tượng mạnh mẽ cho kiểm thử đáng tin cậy và giảm bảo trì
 • Kho lưu trữ có thể chia sẻ và các modul code có thể tái sử dụng
 • Kiểm thử Cross-browser
 • Tự động hóa giao diện như SAP, ERP, Delphi và cá ứng dụng kế thừa
 • Chạy kiểm thử song song hoặc phân phối trên Selenium Grid
 • Báo cáo tích hợp Built-in

3. Selenium

Selenium là 1 công cụ kiểm thử tự động phổ biến nhất. Nó được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ Automation Testing để kiểm thử các chức năng dựa trên các ứng dụng web , nhiều nền tảng và trình duyệt.

Tính năng:

 • Nó cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện kiểm thử song song giúp giảm thời gian thực hiện các kiểm thử song song.
 • Selenium cần tài nguyên rất ít khi so sánh với công cụ kiểm thử khác
 • Test cases được chuẩn bị sử dụng cho công cụ kiểm thử này có thể thực thi trên bất kỳ OS nào
 • Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình đã biết như Java, Python, C#, Perl, PHP, và JavaScript

4. QTP

Quick Test Professional (QTP) là 1 công cụ kiểm thử GUI chức năng tự động cho phép tự động hóa hành động của người dùng trên máy tính dựa trên ứng dụng web hoặc client. Nó được sử dụng rộng rãi cho tự động kiểm thử hồi quy. Nó sử dụng ngôn ngữ kịch bản để thao tác với các đối tượng và điều khiển của ứng dụng đang được thử nghiệm.

Tính năng:

 • QTP cho phép tester mới bắt đầu học công cụ này trong vài phút.
 • Công cụ này rất dễ để hiểu. Nó biểu diễn 1 test case trong quy trình làm việc đơn giản cho tester
 • Công cụ cho phép xác thực hoàn toàn các ứng dụng thông qua việc bổ sung đầy đủ các checkpoints

5. Watir

Waitr là 1 công cụ kiểm thử ứng dụng web đa nền tảng và nguồn mở. Nó là công cụ tự động đáng tin cậy và linh hoạt nhất của thư viện Ruby để tự động hóa trình duyệt web. Công cụ kiểm thử trình duyệt cheó này tương tác với một trình duyệt giống như con người để nó nhấp vào liên kết, điền vào biểu mẫu và xác thực văn bản.

Tính năng:

 • Nó miễn phí vì thế không cần chi phí để sử dụng tool
 • Công cụ kiểm thử tự động này được hỗ trợ bởi cộng đồng rất tích cự và đang đà phát triển
 • Nó hỗ trợ nhiều trình duyệt trên nhiều nền tảng khác nhau
 • Nó là công cụ rất mạnh mẽ và nhẹ

6. Testim

Testim là 1 công cụ kiểm thử tự động hiện đại. Nó sử dụng máy học để tăng tốc độ, thực hiện và bảo trì các bài kiểm thử tự động. Tester có thể phân tích bất kỳ test case nào trong vài phút và thực hiện chúng trên nhiều nền tảng web và mobile.

Tính năng:

 • Easily add annotations to find out what's wrong in the system. Dễ dàng thêm chú thích để tìm hiểu những lỗi trong hệ thống.
 • Nhanh chóng xem và chia sẻ ảnh chụp màn hình chú thích dễ hiểu bằng cách sử dụng trình theo dõi lỗi
 • Các nhà phát triển chỉ cần nhấp vào kiểm tra lỗi tự động để tự động sao chép trong trình duyệt.

7. AppliTools

Applitools là 1 công cụ kiểm thử tự động, nó tự động validates giao diện và trải nhiệm người dùng của app và website. Nó được thiết kế theo cách dễ dàng tích hợp với các kiểm thử hiện có thay vì yêu cầu tạo ra 1 kiểm thử mới.

Tính năng:

 • Cho phép kiểm thử trình duyệt checo trong các thiết bị khác nhau
 • Cung cấp báo cáo kiểm thử trực quan tương tác cho người dùng
 • Quản lý truy cập người dùng mạnh mẽ
 • Nó có sẵn như là một dịch vụ đám mây hoặc trên tiền đề

8. Telerik studio

Telerik Studio là 1 công cụ kiểm thử phần mềm để kiểm thử web và ứng dụng để bàn của tất cả hệ điều hành Windows. Nó là 1 công cụ hữu ích để kiểm tra chức năng, tải và hiệu suất của ứng dụng web và mobile. Nó cũng cung cấp một plugin để kiểm tra các vấn đề trình duyệt chéo.

Tính năng:

 • Kiểm tra tự động hóa cho các ứng dụng AJAX
 • Native trong xây dựng Support cho Telerik UI Controls
 • Kiểm thử HTML Popups và Browser Dialogs
 • Hỗ trợ cho JavaScript Invocation và Logging
 • Cho phép tích hợp liên tục sử dụng Build Server

9. TestComplete

TestComplete là công cụ quản lý kiểm thử tự động giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí của quá trình kiểm thử. Giao diện rất dễ sử dụng này giúp các team QA thực hiện giải pháp tự động hóa trong thời gian ngắn.

Tính năng:

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ script
 • Cho phép ghi lại các kiểm thử tự động 1 cách mạnh mẽ mà không cần kiến thức về kịch bản test
 • Nó cung cấp kiểm thử data-driven
 • Cho phép người dùng tạo Customize plugins và tiện ích mở rộng

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.